Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba dokumentace a prezentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TDP.21 KZ 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Dana Vynikarová
Přednášející:
Ondřej Guth, Dana Vynikarová
Cvičící:
Ondřej Guth, Alena Libánská, Tomáš Nováček, Petra Pavlíčková, Dana Vynikarová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vyučujícím. Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14 dní výuky v daném semestru zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět BI-TDP.21 je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou zápisu předmětu je zvolené téma bakalářské práce. Vybrané semináře budou věnovány tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Osnova přednášek:

1. Organizace a zaměření předmětu, podmínky udělení zápočtu, náplň přednášek

2. Úvod do typografie, typografie bakalářské práce

3. Sazba v systému LaTeX

4. Bakalářská práce – struktura, obsah a forma

5. Informační zdroje v síti ČVUT – Oddělení podpory studia, UK ČVUT

6. Citační etika, bibliografické citace dle ČSN ISO 690

7. Zásady prezentování

8. Zásady vizualizace prezentace

9. Prezentování ve virtuálním prostředí

10. Proces odevzdávání závěrečných prací – referentka pro SZZ

11. Průběh Státní závěrečné zkoušky, prezentace bakalářské práce

12. Postřehy z odevzdaných bakalářských prací (pozičních zpráv o BP)

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu, improvizovaná miniprezentace

2. Základy typografie

3. Typografický systém LaTeX 1 – základy, citace přes nástroj BibLaTeX

4. Typografický systém LaTeX 2 – pokročilé funkce, představení šablony FIT pro závěrečné práce

5. Části bakalářské práce 1 – struktura práce, cíl, literární rešerše versus praktická část

6. Části bakalářské práce 2 – úvod

7. Bibliografické citace dle ČSN ISO 690

8. Části bakalářské práce 3 – klíčová slova, diskuse

9. Typografický systém LaTeX 3 – tvorba prezentace prostřednictvím modulu Beamer

10. Části bakalářské práce 4 – abstrakt, závěr, přílohy práce

11. Prezentace pozičních zpráv o BP (rozpracovaných BP)

12. Prezentace pozičních zpráv o BP (rozpracovaných BP)

13. Prezentace pozičních zpráv o BP (rozpracovaných BP)

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vyučujícím. Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14 dní výuky v daném semestru zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Studijní materiály:

1. Hierhold E. : Rétorika a prezentace. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.

2. Špačková A. : Moderní rétorika. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2965-7.

3. Mendíková O. : Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3455-2.

4. ČSN ISO 01 6910 : Úprava písemností zpracovávaných textovými editory. Český normalizační institut, 2007.

5. ČSN ISO 690 : Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, 2011.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-TDP.21

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-TDP.21
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-s134
Guth O.
Vynikarová D.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
St
místnost T9:347
Vynikarová D.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Vynikarová D.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Vynikarová D.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-942
Pavlíčková P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TK:BS
Guth O.
Vynikarová D.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:302
Vynikarová D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:346
Vynikarová D.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:346
Vynikarová D.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Vynikarová D.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Vynikarová D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
NBFIT učebna
St
místnost TH:A-949
Pavlíčková P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
KSI konzultacni mistnost
Čt
místnost TH:A-1247
Pavlíčková P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost T9:301
Libánská A.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:301
Libánská A.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
NBFIT učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6547506.html