Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-DBS.21 Z,ZK 5 2P+2R+1L česky
Garant předmětu:
Michal Valenta
Přednášející:
Michal Valenta
Cvičící:
Jan Bittner, Monika Borkovcová, Cyril Černý, Přemysl Dědic, Filip Glazar, Jiří Hunka, Martin Kolárik, Pavel Kříž, Ladislav Louka, Jan Matoušek, Štěpán Pechman, Andrii Plyskach, Lucie Procházková, Dominik Roudný, Michal Valenta
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí se standardní architekturou databázového stroje a typickými uživatelskými rolemi. Naučí se navrhovat strukturu menšího datového úložiště (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji. Prakticky se seznámí s jazykem SQL a také s jeho teoretickým základem - relačním databázovým modelem. Seznámí se s principy normalizace relačního databázového schématu. Pochopí základní koncepce transakčního zpracování a řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji. V závěru předmětu budou studenti uvedeni do tématiky nerelačních databázových modelů.

Požadavky:

Předpokládá se znalost práce s operačními systémy typu Unix/Linux a MS Windows na běžné uživatelské úrovni, dále pak schopnost algoritmického popisu řešení problému, a základní znalost algebry a logiky. Aktivní znalost nějakého programovacího jazyka není podmínkou.

#

Materiály pro výuku předmětu během semestru jsou na webové stránce https://courses.fit.cvut.cz/BI-DBS .

#

Operativní řízení výuky probíhá na portálu https://dbs.fit.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Základní principy databázových systémů, architektura databázového stroje.

2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.

4. Relační datový model. Relace, atributy, domény, schéma relační databáze, relační algebra.

5. Úvod do jazyka SQL: základy příkazu SELECT, základy jazyka SQL DDL.

6. Návrh relačního schématu přímou transformací z konceptuálního schématu.

7. Jazyk SQL - pokročilé dotazování: agregace, vnořené dotazy, množinové operace.

8. Jazyk SQL - části DCL, DML, TCL.

9. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat.

10. Funkční závislosti, normální formy relací, normalizace relačního schématu dekompozicí.

11. Fyzická úroveň pohledu na data. Indexy a jejich využití v relačních databázích. Základy optimalizace SQL dotazů.

12. Nerelační databázové modely. Trendy v oblasti databází.

13. Přístup aplikací k (relační) databázi. Úvod do konceptu softwarového inženýrství.

Osnova cvičení:

1. Proseminář: Organizační pokyny, zadání semestrální úlohy

2. Počítačové: Seznámení s prostředím a nástroji

3. Proseminář: Konceptuální datové modelování

4. Počítačové: SQL komunikace s DB strojem a práce s nástrojem pro konceptuální modelování

5. Proseminář: Konceptuální datové modelování, relační algebra jako dotazovací jazyk

6. Konzultační, počítačové: Práce na semestrální úloze, konzultace

7. Proseminář: Relační algebra jako dotazovací jazyk

8. Počítačové: Práce na semestrální úloze, konzultace

9. Seminární: Jazyk SQL

10. Počítačové: Práce na semestrální úloze, konzultace, kontrolní bod semestrální práce

11. Seminární: Jazyk SQL,

12. Počítačové: Práce na semestrální úloze

13. Seminární: Normalizace schématu, funkční závislosti,zápočty

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen navrhovat a realizovat menší databáze a efektivně s nimi pracovat pomocí jazyka SQL. Znalost práce s (relační) databází je dnes nezbytnou výbavou nejen pro programátory informačních systémů, tvůrce www aplikací či správce softwarových systémů, ale hodí se prakticky v každé informaticky zaměřené profesní specializaci. Předmět tedy zprostředkovává jednak přímo a široce využitelné praktické znalosti práce s databází a zároveň poskytuje teoretický základ pro navazujicí předměty - například Administrace databázových systémů nebo specializované databázové předměty (SQL, Databázové systémy2) v magisterském programu.

Studijní materiály:

1. Coronel C., Morris S. : Database Systems: Design, Implementation, and Management (13th Edition). Cengage Learning, 2018. ISBN 978-1337627900.

2. Garcia-Molina H., Ulman D. J., Widom J. : Database systems: The Complete Book (2nd Edition). Pearson Education, 2009. ISBN 978-0131873254.

3. Harrington J.L. : Relational Database Design and Implementation (4th Edition). Morgan Kaufmann, 2016. ISBN 978-0128043998.

4. Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy (2. rozšířené vydání). CVUT Praha, 2020. ISBN 978-80-01-06708-6.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-DBS/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Pokročilé databázové systémy a také Databázové systémy v praxi.

Další informace:
https://dbs.fit.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-1122
Valenta M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
místnost T9:105
Valenta M.
18:00–19:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
Út
místnost TK:BS
Hunka J.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Hunka J.
14:30–16:00
(paralelka 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Hunka J.
16:15–17:45
(paralelka 3)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Hunka J.
18:00–19:30
(paralelka 4)
Dejvice
NTK Ballingův sál
St
místnost T9:348
Hunka J.
07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Hunka J.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Glazar F.
18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Bittner J.
07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Glazar F.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Glazar F.
18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Valenta M.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Glazar F.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Čt
místnost T9:348
Dědic P.
07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Louka L.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Kolárik M.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Matoušek J.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Roudný D.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Dědic P.
18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Dědic P.
07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Matoušek J.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Kolárik M.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Kříž P.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Kříž P.
18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Louka L.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Kolárik M.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Roudný D.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:350
Černý C.
07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Černý C.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Pechman Š.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Plyskach A.
07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Procházková L.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Plyskach A.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Pechman Š.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6543806.html