Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování a algoritmizace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA1.21 Z,ZK 7 2P+2R+2C česky
Přednášející:
Jan Trávníček (gar.), Miroslav Balík, Ladislav Vagner, Josef Vogel
Cvičící:
Jan Trávníček (gar.), Miroslav Balík, David Bernhauer, Jan Bittner, Daniel Breiner, Michal Dvořák, Michal Dvořák, Tomáš Heger, Radek Hušek, Roman Jelínek, Jiří Kašpar, Matěj Kocourek, Tomáš Krupička, Jaroslav Kříž, Jan Matoušek, Matyáš Rak, Róbert Selvek, Ivan Šimeček, Ondřej Štorc, Ladislav Vagner, Josef Vogel, Ondřej Wrzecionko
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy a stromy.

Požadavky:

Žádné.

Osnova přednášek:

1. Algoritmy a programy, základní podpora vývoje.

2. Proměnné, vstup a výstup v jazyce C.

3. Pohyblivá řádová čárka. Výrazy v jazyce C.

4. Řídící konstrukce v jazyce C.

5. Funkce v jazyce C.

6. Pole a řetězce v jazyce C.

7. Struktury a ukazatele v jazyce C.

8. Ukazatele a dynamická alokace paměti v jazyce C.

9. Složitost, algoritmy pro vyhledávání a kvadratické algoritmy řazení.

10. Spojové a stromové struktury v jazyce C.

11. Rekurzivní algoritmy, MergeSort, úvod do QuickSortu.

12. Práce se soubory a modulární programování v jazyce C.

13. Abstraktní datové typy (boolean, komplexní čísla, fronta, zásobník).

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí. 2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.

3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.

4. Podmíněné příkazy.

5. Cykly, zpracování posloupností.

6. Funkce.

7. Pole a řetězce.

8. Ukazatele a dynamické proměnné.

9. Struktury.

10. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou

složitostí.

11. Rekurzivní funkce.

12. Spojové seznamy.

13. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. : Introduction to Algorithms (3rd Edition). MIT Press, 2016. ISBN 978-0262033848.

2. Brassard G., Bratley P. : Fundamentals of Algorithmics (3rd Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0133350685.

3. Sedgewick R. : Algorithms (4th Edition). Addison Wesley, 2011. ISBN 978-0321573513.

4. Kochan S.G. : Programming in C (4th Edition). Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0321776419.

5. Virius M : Jazyky C a C++: kompletní průvodce, 2. vydání, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3917-5.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PA1/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/courses/BI-PA1/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Vagner L.
Trávníček J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Vagner L.
Trávníček J.

12:45–14:15
(paralelka 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:349
Matoušek J.
Bittner J.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Matoušek J.
Bittner J.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:PU1
Hušek R.
Rak M.

11:00–12:30
Dejvice
NTK PU 1
Út
místnost T9:349
Štorc O.
Dvořák M.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Wrzecionko O.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Wrzecionko O.
Breiner D.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
07:30–09:00
(paralelka 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Hušek R.
Dvořák M.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Hušek R.
Dvořák M.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Krupička T.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 3)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost TK:BS
Vogel J.
11:00–12:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 4)
Dejvice
NTK Ballingův sál
Čt
místnost T9:351
Balík M.
07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Kašpar J.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Rak M.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Kocourek M.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Bernhauer D.
Heger T.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Štorc O.
Dvořák M.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:105
Balík M.
16:15–17:45
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna

místnost T9:349
Štorc O.
Rak M.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Kříž J.
Selvek R.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Kašpar J.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Kašpar J.
Vogel J.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Matoušek J.
Krupička T.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Matoušek J.
Krupička T.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Kříž J.
Selvek R.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6533506.html