Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán navaz. mag. PRE program LA 23/24

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPLA 20/21 1.sem.nav.prez (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPLA 20/21 2.sem.nav.prez (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
24
3.S.NPLA 22/23 3.sem.nav.prez (od) 22/23 - program LA V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
23
4.S.NPLA 21/22 4.sem.nav.prez (od) 21/22 - program LA V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XNDP LA 21/22 Diplomová práce program LA (od) 21/22 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
Minimální počet kreditů 93
Semestrální projekt
XN LA 1-4 20/21 Projekty nav.prez.1.-4.sem (od) 20/21 programu LA V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-NPLA 23/24 PVP nav.prez. program LA 23/24 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-LA 20/21 Jazyk nav.1.-4.sem. (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023372.html