Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán navaz. mag. PRE program LA 23/24

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPLA 20/21 1.sem.nav.prez (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPLA 20/21 2.sem.nav.prez (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
24
Minimální počet kreditů 50
Semestrální projekt
XN LA 1-4 20/21 Projekty nav.prez.1.-4.sem (od) 20/21 programu LA V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-NPLA 23/24 PVP nav.prez. program LA 23/24 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-LA 20/21 Jazyk nav.1.-4.sem. (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 77
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 43
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023372.html