Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán navaz. mag. KOMBI program LA 24/25

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NKLA 24/25 1.sem.nav.kombi (od) 24/25 - program LA V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2.S.NKLA 24/25 2.sem.nav.kombi (od) 24/25 - program LA V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
27
Minimální počet kreditů 55
Povinně volitelné předměty
Y2-NKLA 24/25 PVP nav.kombi program LA 24/25 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-LA 20/21 Jazyk nav.1.-4.sem. (od) 20/21 - program LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 69
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 51
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024244.html