Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Oceňování staveb 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126OCS1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 126OCS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126OS2P
Úspěšná klasifikace předmětu 126OCS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126OCS2
Garant předmětu:
Lucie Brožová
Přednášející:
Lucie Brožová, Iveta Střelcová, Stanislav Vitásek
Cvičící:
Lucie Brožová, Iveta Střelcová, Stanislav Vitásek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.

Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.

Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.

Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.

Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.

Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.

Manažerské pojetí nákladů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.

Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.

Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.

Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.

Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.

Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.

Manažerské pojetí nákladů.

Osnova cvičení:

1. Snímek pracovního dne (vlastního)

2. Potřeby dělnických profesí

3. Náklady na mzdy

4. Spotřeba pracovních předmětů - náklady na materiál,

5. Kalkulace dělením s indexy, Přirážková kalkulace

6. Kalkulace variabilních nákladů, Přirážková kalkulace s podrobným členěním režijních nákladů - diferencované rozvrhové základny

7. Normativní kalkulace, Dynamická kalkulace

8.,9. Individuální kalkulace zdiva, Individuální kalkulace příčky

10, 11. Individuální kalkulace omítky, Individuální kalkulace betonáže

12. Individuální kalkulace bednění

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Schneiderová Heralová, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06348-4

[2]Schneiderová Heralová, R., Brožová, L., Vitásek, S. Ekonomika výstavbových projektů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.

[3]Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4

Doporučená literatura:

[4]Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, 5th edition. Routledge, 2013. ISBN 978-1-3179-0292-8.

[5]Brook, M. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th edition. Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-68716-5.

[6]Greenhalgh, B. Introduction to Estimating for Construction. 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

Studijní pomůcky:

[7]online podklady pro přednášky a cvičení dostupné v MS Teams

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-478

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
St
místnost TH:B-874

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
místnost TH:B-479

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:B-480

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
Čt
místnost TH:C-221

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6279606.html