Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do kulturní a sociální antropologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-KSA ZK 2 2P česky
Vztahy:
Předmět BI-KSA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět FI-KSA (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Alena Libánská
Přednášející:
Tomáš Houdek, Alena Libánská, Jakub Šenovský
Cvičící:
Alena Libánská
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Jednosemestrální kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy sociální a kulturní antropologie jako vědecké disciplíny, zabývající se rozmanitostí světa - na příkladech z antropologických výzkumů z naší i „exotičtějších kultur“ (témata: příbuzenství, náboženství, sociální vyloučení, migrace, globalizace, hudba, materiální kultura, jazyk, zdraví, dějiny, smrt, atd...).

Jedná se o předmět FI-KSA, změněn pouze prefix. Pokud student již absolvoval FI-KSA, nesmí si předmět BI-KSA zapsat.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

Témata:

Antropologie jako vědní disciplína; Metody výzkumu;Rodina v antropologii; Hudební antropologie; Nacionalismus; Kultura a jazyk; Historická antropologie; Medicínská antropologie; Antropologie náboženství; Etika; Aplikovaná antropologie; Tělo a tělesnost v antropologii; Mezidruhová antropologie; Média v evropském kontextu; Evoluce a kultura...

V každém semestru se trochu liší pořadí a variace probíraných témat v závislosti na hostujících přednášejících.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Protože jde o humanitní a volitelný předmět, přednášky budou koncipovány především tak, aby studentům -ne-antropologům nabídly rozšíření rozhledu prostřednictvím oboru využitelném v praxi i mimo oblast humanitních věd, díky multikulturnímu charakteru dnešního světa (práce v mezinárodních společnostech, cestování).

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-KSA/ // Pokud student již absolvoval FI-KSA, nesmí si předmět BI-KSA zapsat.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-KSA/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-s135
Libánská A.
Houdek T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As135

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost JP:B-671
Libánská A.
Houdek T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6183506.html