Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FAKULTĚ FBMI


Tělesnou výchovu a sport na Fakultě biomedicínského inženýrství zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 telefon: 224 351 881, 224 351 882 fax. 233 337 353
Ředitel ÚTVS: doc. PaedDr. Jiří DRNEK, CSc. jiri.drnek@cvut.cz
Sekretariát ÚTVS: Marta Černá marta.cerna@cvut.cz
sekretariat@utvs.cvut.cz Pavla Macháčková pavla.machackova@cvut.cz
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Zdeněk Valjent Ph.D. tel.: 22435 1894 (č.dv.214)
zdenek.valjent@cvut.cz
Tělesná výchova na FBMI je pro studijní obory Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Plánování a řízení krizových situací a studijní programy Zdravotnické záchranářství, Fyzioterapie, a Bezpečnost a ochrana obyvatelstva zařazena do studijního programu jako povinný předmět (profesní příprava). Tyto předměty si studenti zapisují v KOSu v rámci své fakulty.
Fyzioterapeuti musí absolvovat 2 semestry zdravotní tělesné výchovy (F7PBFZTV1, F7PBFZTV2) a další 3 semestry předmět Sportovní aktivity (F7PBFSA1 pro LS v 1. ročníku; F7PBFSA2 pro LS ve 2. ročníku a F7PBFSA3 pro ZS ve 3. ročníku).
Studenti, kteří nastoupili před akademickým rokem 2020/21 musí absolvovat 2 semestry zdravotní tělesné výchovy (17PBFZTV1, 17PBFZTV2) a další 3 semestry předmět Sportovní aktivity (17PBFSPA1 pro LS v 1. ročníku; 17PBFSPA2 pro LS ve 2. ročníku a 17PBFSPA3 pro ZS ve 3. ročníku).
Zdravotničtí záchranáři musí absolvovat 4 semestry profesní tělesné výchovy – kondiční přípravu, profesní sebeobranu, plavání, lezení na stěně (kódy F7PBZPTV1, F7PBZPTV2, F7PBZPTV3, F7PBZPTV4), mezi povinnými předměty mají zařazen v 1. ročníku zimní výcvikový kurz (kód F7PBZZVK) a ve 3. ročníku specializovaný kurz horské záchrany (F7PBZKHZ).
Studenti, kteří nastoupili před akademickým rokem 2020/21 musí absolvovat 4 semestry profesní tělesné výchovy - fitness, kondiční přípravu, lezení na stěně, plavání (kódy 17BZPTV1, 17BZPTV2, 17BZPTV3, 17BZPTV4). Mezi povinnými předměty je zařazen v 1. ročníku zimní výcvikový kurz (kód 17PBZZVK), a jako povinně volitelné předměty musí studenti absolvovat 2 semestry profesní sebeobrany (kódy 17BZPSO1, 17BZPSO2) a ve 3. ročníku specializovaný kurz horské záchrany (kód 17PBZKHZ).
Studenti programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva , musí absolvovat 2 semestry tělesné výchovy (kódy F7PBPTV1, F7PBPTV2) zaměřené na úpolové sporty, plavání a lezení na stěně. Ve 2 semestrech musí absolvovat sebeobranu (kódy F7PBPSO1, F7PBPSO2).
Studenti oboru PŘKS musí absolvovat 4 semestry tělesné výchovy (kódy 17PBPTV1, 17PBPTV2, 17PBPTV3, 17PBPTV4) zaměřené na úpolové sporty, plavání a lezení na stěně.
Pro všechny ostatní obory/programy FBMI je tělesná výchova zařazena do studijního programu jako volitelný předmět, za který je udělen zápočet a kredity. V každém semestru bakalářského i magisterského studia si studenti mohou opakovaně zapsat tělesnou výchovu (s kódy TV-V2; TV-V1, TVV a TVV0). Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKLV).
Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Kódy pro volitelnou TV jsou vypsané pod ÚTVS.
Do hodin tělesné výchovy a do kurzů se studenti hlásí na webu UTVS podle svého zájmu a časových možností.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s elektronickou přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sportovního kurzů najdete na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS www.facebook.com/utvs.cvut.cz, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled nabízených sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bowling - lyže sjezd
- bouldering - ninjutsu
- bosu - nohejbal
- box - pilates
- bruslení - plavání
- capoeira - powerjoga
- florbal - sebeobrana
- fotbal + futsal - softbal
- frisbee - spinning
- geocaching - stolní tenis
- golf - squash
- irské tance - tenis
- japonský šerm - turistika
- kardio cvičení - volejbal
- jóga - zdravotní tělesná výchova
- kanoistika (jen pro plavce) - profesní tělesná výchova pro FBMI
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha a VŠTJ Technika Praha.
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f7.html