Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace

Studijní program: Elektronika a komunikace Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2021_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2021_MEKP8 Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 49
Povinně volitelné předměty
2021_MEKPV8B Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
2021_MEKPV8A Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Volitelné předměty
2021_MEKH Humanitní předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
2021_MEKVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
Povinné předměty programu [2021_MEKP8]

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)

Povinně volitelné předměty programu [2021_MEKPV8A]

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)

Povinně volitelné předměty programu [2021_MEKPV8B]

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)

Volitelné odborné předměty [2021_MEKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021608.html