Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fundamentals of Structural Design - Concrete

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133FSTC Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Vztahy:
Předmět 133FSTC lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132TELA
Úspěšná klasifikace předmětu 133FSTC je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133CM02
Úspěšná klasifikace předmětu 133FSTC je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133CM01
Garant předmětu:
Petr Štemberk
Přednášející:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk
Cvičící:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Kurz je zaměřen na navrhování betonových konstrukcí na základě metody posouzení mezního stavu.

Stěžejními tématy jsou návrh železobetonových prutů na základní typy namáhání (ohyb, smyk, kombinace normálových sil a ohybových momentů) včetně stanovení účinků zatížení; úvod do mezních stavů použitelnosti. Dalšími tématy jsou technologie výroby a materiálové vlastnosti betonu a jejich zkoušení, vlastnosti ocelové výztuže a interakce výztuže a betonu.

Předpokládanými předměty jsou Stavební mechanika, Teorie pružnosti, Stavební materiály, Stavební konstrukce.

Požadavky:

Docházka (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné dokončení úkolů

Úspěšné absolvování zápočtového testu

Úspěšné absolvování zkoušky

Osnova přednášek:

Kurz je zaměřen na navrhování betonových, ocelových a ocelobetonových kompozitních konstrukcí včetně rozdílů v navrhování.

1. Základní vlastnosti a statické chování nosných prvků. Historický přehled. Případové studie.

2. Technologie výroby a vlastnosti materiálů na bázi betonu, zdiva, oceli a dřeva.

3. Zkoušení vlastností materiálů, kontrola kvality.

4. Kritéria pro navrhování, tvorba detailů, provádění

5. Konstrukční modely, konstrukční postupy, spolehlivost,

6. Zatížení, terminologie, globální statická analýza

7. Návrhové zatížení, základní návrhové případy

8. Navrhování prvků namáhaných tahem, tlakem.

9. Navrhování prvků vystavených ohybu.

10. Navrhování prvků vystavených smyku, interakce zatížení.

11. Posouzení v mezním stavu, základy, zjednodušené postupy

12. Návrhové výpočty a výkresy.

13. Dnešní konstrukce, nové materiály, recyklace, udržitelné konstrukce.

Osnova cvičení:

1. Načítání

2. Kontrola odolnosti proti ohybu

3. Kontrola odolnosti proti smyku

4. Diagram interakce pro RC sloup

5. Zděný sloup

Cíle studia:

Základní vlastnosti a chování ložiskových prvků. Technologie výroby a vlastnosti materiálů na bázi betonu, zdiva, oceli a dřeva. Návrhové modely, návrhové postupy, spolehlivost. Navrhování prvků namáhaných ohybem, tlakem, smykem, kombinací M+N. Detaily.

Studijní materiály:

![1] Procházka, J. - Štemberk, P.: Concrete Structures 1. CTU in Prague, 2009. ISBN: 978-80-01-03607-5

![2] Procházka, J. - Štemberk, P.: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures. CTU in Prague, 2009. ISBN: 978-80-01-04240-3

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133FSTC/133FSTC.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-786

15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5541906.html