Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Concrete and Masonry Structures 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133CM01 Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 133CM01 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133FSTC
Garant předmětu:
Iva Broukalová
Přednášející:
Petr Bílý, Iva Broukalová
Cvičící:
Iva Broukalová, Jakub Holan
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Navrhování betonových konstrukcí; podmiňující kurz 133FSTC Základy navrhování nosných konstrukcí - beton.

Výpočtové modely, metody analýzy (zaměření na zjednodušené a empirické metody), vyztužování a konstrukční zásady jednotlivých konstrukcí a konstrukčních prvků: desky, rámy, smykové stěny, schodiště, suterénní a opěrné zdi, základy.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřen předmět 133FSTD. Základní znalosti v navrhování betonových konstrukcí: výpočet zatížení; vnitřní síly; napětí v průřezu; návrh výztuže na ohyb, smyk, kombinaci M+N.

Osnova přednášek:

1. Navrhování betonových konstrukcí, výpočtové modely a metody (lineární analýza, redistribuce atd.);

2. Betonové rámy (neztužené a ztužené rámy), vyztužení, konstrukční zásady;

3. Návrh štíhlých sloupů; Konstrukce pro torzní;

4. Desky, jednosměrně pnuté desky, křížem pnuté po obvodě podepřené desky;

5. Dvoucestné desky podepřené na hranách;

6. Lokálně podepřené desky; empirické metody (metoda součtových momentů a náhradních rámů);

7. Protlačení;

8. Vícepodlažní budovy, konstrukční systémy, ztužení;

9. Ztužující stěny;

10. Schodiště;

11. Základy;

12. Opěrné a suterénní stěny;

13. Stěnový nosník, konzola, ozub.

Osnova cvičení:

Úkol 1 Železobetonový rám: předběžný návrh rámové konstrukce; výpočet vnitřních sil na rámu; vyztužení trámu; vyztužení sloupů; výkres výztuže.

Úloha 2 Obousměrná po obvodě podepřená: předběžný návrh; výpočet momentů; návrh a výkres výztuže.

Úloha 3 Lokálně podepřená deska: předběžný návrh; analýza momentů a protlačení; vyztužení.

Úkol 4 Ztužující stěna: návrh empirickou (zjednodušenou) metodou.

Úkol 5 Schodiště – návrh deskového schodiště.

Úkol 6 Základové patky – analýza základových patek z prostého betonu a železobetonových patek.

Úkol 7 Výkres tvaru.

Cíle studia:

Cílem je pochopit chování a navrhování běžných konstrukčních prvků.

Studijní materiály:

Procházka, J., Štemberk, P. : Concrete Structures 1, 1. ed. Prague: CTU Press, ISBN: 978-80-01-03607-5

Procházka, J., Štemberk, P. : Design Procedures for Reinforced Concrete Structures,1st. ed. Prague: Česká technika - publishing house of Czech Technical University in Prague, ISBN 978-80-01-04240-3

James K. Wight, James G. MacGregor: Reinforced Concrete: Mechanics and Design, ISBN-13: 978-9332575714

Mosley W.H., Bungey, J.H., Hulse, R.:Reinforced Concrete Design, ISBN-13: 978-0230302853

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-786

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
Čt

místnost TH:B-787

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B787
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2995306.html