Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222044 KZ 4 3P+1C česky
Vztahy:
Předmět 2222044 může být splněn v zastoupení předmětem B9M38EML
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, postupy provádění inženýrských experimentů, specifika testování leteckých konstrukcí. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.

Požadavky:

Pružnost a pevnost I Alfa, Pružnost a pevnost II Alfa, Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa

Osnova přednášek:

Aerodynamika - tunelová silová měření

Aerodynamika - tunelová tlaková měření

Mechanika - specifika zkoušení leteckých materiálů a konstrukčních celků

Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, stabilita konstrukcí

Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, únava

Mechanika - tenzometrie

Mechanika - nedestruktivní zkoušení konstrukcí (NDT)

Klimatická odolnost

Modální experimentální zkoušky, aeroelasticita

Letové zkoušky

Hluk

Osnova cvičení:

Tunelová měření modelu křídla

Pevnostní zkoušky - stabilita konstrukcí vyztužených panelů

Pevnostní zkoušky ? únava duralové konstrukce

Tenzometrie

Nedestruktivní zkoušení konstrukcí (NDT)

Modální experimentální zkouška stabilizátoru

Cíle studia:

Seznámení se základními experimentálními technikami používanými v praxi zkoušení letadel a prokazování jejich vlastností. Studenti se seznámí zejména s problematikou aerodynamického pevnostního, únavového a aeroelastického testování letadel.

Studijní materiály:

-Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001

-Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno

-Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT, Praha, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5247306.html