Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Letectví a kosmonautika - obor Avionika

Studijní program: Letectví a kosmonautika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Avionika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2016_MLAKBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
0
2016_MLAKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
2016_MLAKP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty oboru
2016_MLAKPO Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
32
Minimální počet kreditů 32
Povinně volitelné předměty
2016_MLAKPV Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 44)
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
2016_MLAKVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2016_MLAKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30016645.html