Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do evropských hospodářských dějin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-EHD Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
Tomáš Evan
Cvičící:
Tomáš Evan
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The course introduces a selection of themes from the European economic history. It gives the student basic knowledge about forming of the global economy through the description of the key periods in history. As European countries have been dominant actors in this process it focuses predominantly on their roles in the economic history. From large economic area of Roman Empire to fragmentation of the Middle Ages, from destruction of WWII to the current affairs, the development of modern financial institutions is deciphered. The course does not cover detailed economic history of particular European countries but rather the impact of trade and role of particular events, institutions and organizations in history. Class meetings will consist of a mixture of lecture and discussion.

Požadavky:

Předmět předpokládá pasivní znalost anglického jazyka pro četbu některých odborných textů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat zápočet a zkoušku. Zápočet je udělen za Readings, tedy za výpisky obsahu přečtených materiálů (30 procent). Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Zkouška se skládá z obhajoby publikovanou stránku na Wikipeadii, která bude Wikipeadií přijata a její prezentaci (25 + 5 procent ze zkoušky) a dále z písemného testu na konci kurzu (30 procent) a aktivní účast na cvičeních (10 procent).

Osnova přednášek:

1. Úvod do tématu, administrative kurzu a požadavky, Svět před globální ekonomikou, místní a regionální trhy, specializace

2. Počátky kapitalistické společnosti

3. Od merkantilismu k liberalismu

4. Evropská kolonizace v době před průmyslovou revolucí

5. Zemědělská a průmyslová revoluce v Evropě

6. Počátky globální ekonomiky, svět po Napoleonských válkách a Pax Britannica

7. Globalizace, její původ a první vlna

8. Světová válka a konec první vlny globalizace

9. Znovuvybudování světové ekonomiky, svět před a po 2. světové válce, původ světových finančních institucí, Bretton-Woodský systém

10. Pax Americana, druhá vlna globalizace, decolonizace and the ekonomiky třetího světa

11. Evropská ekonomická renesance a integrační process v 1950tých a 1960tých letech, svět před a po ropných krizích roku 1973 a 1979, konec zlatého standardu

12. Komunistický blok před a po pádu komunismu; Konec historie? Opakování

13. Prezentace studentských stránek Wikipedie, Test

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Evan, T., Chapters of European Economic History, Praha 2014.

Čtení pro semináře - každý týden.

Mapy, videa a další zdroje.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?q=bi-ehd&areaids=core_course-course. Chybí klíčová slova.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?q=bi-ehd&areaids=core_course-course
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:343
Evan T.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:343
Evan T.
18:00–18:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4730506.html