Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Světová ekonomika a podnikání I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SEP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
Tomáš Evan
Cvičící:
Tomáš Evan
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty technické univerzity se základy mezinárodních ekonomických vztahů a podnikání. Studenti získají povědomí o tématech jako globalizace mezinárodního obchodu a investice, světové ekonomické organizace (MMF, GATT/WTO, Světová banka), měnové kurzy, zahraniční obchod, investiční pobídky, obchodní politika EU apod. Tyto poznatky budou aplikovány v seminářích s cílem změřit a popsat praktické dopady změn klíčových charakteristik světového hospodářství (kurzy, daně, cla, zadlužení, investiční pobídky, aj.) na podnikání ve více zemích.

Požadavky:

Předmět předpokládá pasivní znalost anglického jazyka pro četbu některých odborných textů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat zápočet a zkoušku. Zápočet je udělen za odevzdané semestrální práce o požadované struktuře a obsahu a za jejich prezentace (viz. materiály z prvního týdne v sekci osnovy přednášek a cvičení). V prvním týdnu je zároveň zdůrazněna nutnost učasti na cvičeních - min. 80ti procentní (není možné chybět na více než 3 cvičeních). Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Zkouška se skládá formou dvou písemných testů (7 týden - 20 procent a 13 týden - 30 procent), započítává se rovněž hodnocení zápočtové semestrální práce a její prezentace (35+5 procent) a aktivní účast na cvičeních (10 procent).

Osnova přednášek:

1. Úvod do kurzu, mezinárodní ekonomické vztahy a vnější ekonomické vztahy, jejich formy

2. Nárys formování a historického vývoje světového hospodářství do první vlny globalizace

3. Pax Britannica, zlatý standard a první vlna globalizace; agenti bank a podnikatelé v Britském impériu

4. Mezinárodní ekonomický systém: Vznik svět. ek. organizací (GATT/WTO, MMF, skupina Světové banky) a jejich význam

5. Pax Americanna, Breton Woodský systém a vzestup nadnárodních korporací (MNCs)

6. Evropská ekonomická renesance a vznik a postaveni EHS ve světovém hospodářství.

7. Světová ekonomika před a po ropných šocích 1973 a 1979, konec B.-W. systému

8. Původ mezinárodní mobility kapitálu ? od bank k dominanci MNCs a přímých zahraničních investic (FDIs)

9. Transformace států komunistického bloku po roce 1989, jejich znovuzapojení do světového hospodářství

10. Urychlení pohybu kapitálu a finanční krize 90tých let (Mexiko, Brazílie, východní Asie, Argentina)

11. Hlavní centra světové ekonomiky: Evropská měnová unie a Evropské hospodářské politiky

12. Hlavní centra světové ekonomiky: USA a NAFTA

13. Hlavní centra světové ekonomiky: Čína, Japonsko a APEC

Osnova cvičení:

1. Liberální versus protekcionistické teorie I., původ, praktické ukázky a politické konotace

2. Liberální versus protekcionistické teorie II., jejich vliv na obchodní politiku. Dopady daní a cel.

3. Zahraniční obchod (ZO) jako výrazný faktor ekonomického růstu země, Výpočty absolutní a komparativní výhody, H-O model mezinárodního obchodu

4. Měnová hospodářská politika I., praktické dopady zlatého standardu, speciálních práv čerpání (SDRs), pevného a plovoucího měnového kurzu.

5. Měnová hospodářská politika II., zahraniční zadluženost a investiční pozice země. Interakce měnového kurzu a platební bilance.

6. Praktická část semestrální práce ? PC lab, regrese a korelace

7. Test I.

8. Mezinárodní dělba práce, Měření dopadů pohybu práce a kapitálu, investiční pobídky

9. Životaneschopnost centrálního plánu a ne-liberálního ekonomického systému, dopady administrativního ovlivňování cen, soběstačnosti (tzv. autarkie) a cel

10. Nástin modelu IS-LM, trade-off mezi kapitálovými krizemi a kontrolou kapitálových toků

11. Výhody ekonomické integrace, svobodné obchodní zóny (NAFTA) versus celní unie (EU)

12. Prezentace seminárních prací

13. Test II.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Štěrbová, L., Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století, Praha 2013.

Cavusgil, S.T., Knight, G., Rieselberger, J., International Business: The New Realities, 2013.

Cihelková, E., Světová ekonomika ? nové jevy a perspektivy, Praha 2006.

Evan, T., Chapters of European Economic History, Praha 2014.

Kubišta, V., Mezinárodní ekonomické vztahy, Praha 1999.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SEP/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Světová ekonomika a podníkání II.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SEP/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:347
Evan T.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Evan T.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4730106.html