Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statistika a pravděpodobnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B01STP Z,ZK 5 2P+2S
Garant předmětu:
Kateřina Helisová
Přednášející:
Kateřina Helisová, Jakub Staněk
Cvičící:
Dominik Beck, Kateřina Helisová, Miroslav Korbelář, Bogdan Radović, Matvei Slavenko, Jakub Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Náhodné jevy, pravděpodobnost, pravděpodobnostní prostor ? definice a základní typy.

2. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, nezávislost jevů.

3. Náhodná veličina - definice, distribuční funkce a její užití.

4. Základní charakteristiky náhodných veličin ? střední hodnota, rozptyl a jiné momenty.

5. Diskrétní náhodná veličina ? definice, popis, příklady diskrétních náhodných veličin.

6. Spojitá náhodná veličina ? definice, popis, příklady spojitých náhodných veličin.

7. Nezávislost náhodných veličin, kovariance a korelace.

8. Rozdělení součtu nezávislých náhodných veličin, konvoluce.

9. Náhodný vektor ? definice, popis, marginální rozdělení, význam ve statistice.

10. Centrální limitní věta - využití pro základní výpočty, význam ve statistice.

11. Základní pojmy ve statistice ? náhodný výběr, výběrový průměr, výběrový rozptyl, kvantil, empirická distribuční funkce, histogram, krabicový graf.

12. Bodové odhady parametrů ? nestrannost, metoda momentů, metoda maximální věrohodnosti.

13. Intervalové odhady parametrů ? základní konstrukce, užití k testování hypotéz.

14. Testování hypotéz ? obecný princip, t-test, test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://math.fel.cvut.cz/en/people/heliskat/01pst.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-82
Staněk J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:C3-52
Staněk J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52
Radović B.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C2-84
Staněk J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:C2-82
Staněk J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:C2-84
Staněk J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Ucebna
Út
St
Čt
místnost

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

místnost T2:C4-155
Radović B.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-155
Radović B.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:D3-209
Helisová K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
místnost T2:D3-309
Helisová K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681406.html