Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční trhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-FTR.1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Finanční sektor prošel v nedávné minulosti hlubokou transformací, která přinesla rozvoj strukturovaných produktů, změnu pohledu na problematiku kreditního rizika, globalizaci obchodních aktivit a s tím související zvýšený důraz na využití matematických a informatických nástrojů a jejich správnou aplikaci. Mnoho firem potřebuje pro správu svých finančních aktivit absolventy technických oborů, kteří mají dostatečné znalosti ICT a matematiky, ale zároveň rozumí problematice finančních trhů. Kurz Finanční trhy proto zahrnuje jak popis fungování finančních trhů a stím spojené ekonomické teorie, tak přehled matematických a statitických nástrojů, které se v této oblasti používají.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní přehled finančního systému.

2. Úroky, peněžní trh, trh s dluhopisy.

3. Akciové a devizové trhy.

4. Modelování finančních časových řad.

5. Ohodnocování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model.

6. Teorie efektivních trhů, vydávání cenných papírů.

7. Vyplácení dividend, kapitálová struktura a hodnota společnosti.

8. Kreditní riziko.

9. Risk management a finanční deriváty - futures a forward kontrakty.

10. Risk management a finanční deriváty - oceňování opcí.

11. Finanční instituce a finanční krize, role centrální banky.

12. Shrnutí a opakování.

Osnova cvičení:

- Úrokový počet, oceňování dluhopisů

- Oceňování akcií

- Modelování finančních časových řad

- Ohodnodování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model

- Finanční deriváty: futures a forward kontrakty, oceňování opcí

Cíle studia:

Finanční sektor prošel v nedávné minulosti hlubokou transformací, která přinesla rozvoj strukturovaných produktů,změnu pohledu na problematiku kreditního rizika, globalizaci obchodních aktivit a s tím související zvýšený důraz na využití matematických a informatických nástrojů a jejich správnou aplikaci. Mnoho firem potřebuje pro správu svých finančních aktivit absolventy technických oborů, kteří mají dostatečné znalosti ICT a matematiky, ale zároveň rozumí problematice finančních trhů. Cílem kurzu je seznámit studenty s danou problematikou, zejména s jejími ekonomickými aspekty a s používanými matematickými nástroji. Získané dovednosti budou aplikovány s využitím dostupných informačních technologií.

Studijní materiály:

[1] Mishkin, F. S. - Eakins, S. G.: Financial Markets &; Institutions, 7th Edition, Prentice Hall, 2012, 978-0132136839,

[2] Brealey, R. A. - Myers, S. C. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2011, 978-0073530734,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete nahttps://courses.fit.cvut.cz/BI-FTR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-FTR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459506.html