Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dokumentace, prezentace, rétorika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-DPR KZ 4 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Projekt, prezentace a rétorika (BI-PPR)
Předmět je náhradou za:
Projekt, prezentace a rétorika (BI-PPR)
Garant předmětu:
Dana Vynikarová
Přednášející:
Ondřej Guth, Dana Vynikarová
Cvičící:
Ondřej Guth, Alena Libánská, Petra Pavlíčková, Dana Vynikarová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím modulu systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vedoucím učitelem.

Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14ti dní výuky zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět BI-DPR je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou zápisu předmětu je zvolené téma bakalářské práce. Vybrané semináře budou věnovány tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu - zaměření předmětu, náplň přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu, návaznost předmětu BI-PPR na bakalářskou práci

2. Sazba v systému LaTeX, šablona bakalářské práce FIT ČVUT

3. Úvod do typografie

4. Bakalářská práce - formulace zadání, struktura a formální úprava bakalářské práce, směrnice děkana, typografie, jazyková stránka

5. Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690

6. Elektronické informační zdroje v síti ČVUT - externí přednáška

7. Zásady prezentování

8. Zásady tvorby elektronické prezentace

9. Postřehy z mediální praxe a práce s veřejností - externí přednáška

10. Průběh SBZ, prezentace bakalářské práce

11. Dokumentace SW

12. Postřehy z odevzdaných bakalářských prací a pozičních zpráv

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu, improvizovaná sebeprezentace

2. Typografický systém LaTeX, šablona bakalářské práce

3. Mikrotypografie

4. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr

5. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr

6. Bibliografické citace dokumentů - přímá citace, parafráze, plagiát, norma ČSN ISO 690

7. Typografický systém LaTeX - pokročilé funkce

8. Bakalářská práce - rozbor a tvorba abstraktu a klíčových slov, rozbor obhájených bakalářských prací

9. Tvorba prezentace prostřednictvím modulu Beamer

10. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

11. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

12. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

13. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.cvut.cz/ - Fakulta informačních technologií - Katedra softwarového inženýrství - BI-DPR Dokumentace, prezentace a rétorika

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-DPR

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-DPR
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s135
Guth O.
Vynikarová D.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As135
místnost TH:A-1247
Guth O.
Vynikarová D.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost TH:A-1247
Guth O.
Vynikarová D.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost TH:A-1247
Guth O.
Vynikarová D.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Guth O.
Vynikarová D.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:347
Guth O.
Vynikarová D.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:346
Guth O.
Vynikarová D.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:346
Guth O.
Vynikarová D.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Guth O.
Vynikarová D.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
St
místnost TH:A-1242
Guth O.
Pavlíčková P.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-1242
Guth O.
Pavlíčková P.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-1242
Guth O.
Pavlíčková P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
Čt
místnost T9:302
Guth O.
Libánská A.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Guth O.
Libánská A.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
NBFIT učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459206.html