Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Administrace OS Unix

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ADU.1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Muzikář
Přednášející:
Zdeněk Muzikář, Miroslav Prágl
Cvičící:
Zdeněk Muzikář, Miroslav Prágl
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s vnitřní strukturou systému UNIX, s administrací jeho základních subsystémů a s principy jejich zabezpečování proti neoprávněnému použití. Budou rozumět rozdílům mezi uživatelskou a administrátorskou rolí. Získají teoretické i praktické znalosti v oblastech implementace a správy uživatelů a přístupových práv, systémů souborů, diskových subsystémů, procesů, paměti, síťových služeb a vzdáleného přístupu a v oblastech zavádění systému a virtualizace. V laboratořích si znalost z přednášek ověří na konkrétních příkladech z praxe.

Požadavky:

Předpokládá se praktická uživatelská znalost operačního systému Unix/Linux na úrovni předmětu BI-PS1 (Programování v shellu 1). Absolvování předmětu BI-OSY (Operační systémy) je vítáno.

Osnova přednášek:

1. Principy administrace, identita uživatele, administrace uživatelů.

2. Práva administrátora a jejich získání, speciální přístupová práva.

3. [2] Bezpečnost, autentizační moduly, privilegia, role.

5. Administrace disků, systémy souborů.

6. Systém souborů UFS, zálohovací techniky, RAID technologie.

7. Pokročilé systémy souborů (ZFS).

8. Síťové systémy souborů (NFS).

9. Sítě, síťová rozhraní, konfigurace síťových služeb.

10. Zapínání a vypínání systému.

11. Práce s procesy, priority, limity, kvóty.

12. Virtualizace.

13. Jádro.

Osnova cvičení:

1. Úvod, administrace uživatelů I

2. Administrace uživatelů II, změna identity, sudo, ACL

3. RBAC, privilegia

4. Administrace disků, swap

5. Filesystémy, fsck

6. Snapshot, Volume manager

7. Filesystém ZFS

8. Konfigurace NFS

9. Systémové služby

10. Omezování procesů, limity, kvóty

11. Konfigurace síťového rozhraní, DNS klient, syslog

12. Virtualizace, vytváření zón (Solaris)

13. System installation

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vnitřní strukturou unixových operačních systémů a administrací jejich základních subsystémů. Ve cvičeních si informace z přednášek prakticky ověří na konkrétních příkladech prováděných v administrátorském režimu v OS Solaris a/nebo Linux.

Studenti získají teoretické i praktické znalosti z oblastí nástrojů pro sledování, analýzu a ladění systému, administrace uživatelů, implementace a správy systémů souborů, diskových subsystémů, procesů, paměti, síťových služeb, sdílených souborových systémů, jmenných služeb, vzdáleného přístupu, virtualizace a procesu zavádění operačního systému.

Studijní materiály:

[1] Graham, S. - Shah, S.: Administrace systému Linux, Grada, 2003, 80-247-0641-5,

[2] Bach, M. J.: Principy operačního systému UNIX, Praha: Softwarové Aplikace a Systémy, 1993, 80-901507-0-5,

[3] Frisch, A.: Essential System Administration: Tools and Techniques for Linux and Unix Administration, O'Reilly Media, 2002, 978-0596003432,

Poznámka:

https://courses.fit.cvut.cz/BI-ADU

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-ADU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3457906.html