Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Typografie a TeX

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TEX Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Olšák
Přednášející:
Petr Olšák
Cvičící:
Petr Olšák
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Absolventi předmětu Typografie a TeX by měli zvládnout nejen pořizovat dokumenty v TeXu na uživatelské úrovni za použití předpřipravených maker (například maker LaTeXu či ConTeXtu), ale měli by být schopni psát pro sebe a jiné uživatele makra vlastní na míru daného typografického požadavku. Znalosti z předmětu studentům umožní lépe se orientovat i v cizích (často LaTeXových) makrech, se kterými autoři přicházejí do styku při podávání článků do odborných časopisů.

V předmětu je kromě vnitřního fungování TeXu a navazujícího software věnována značná pozornost pravidlům dobré typografie. K předmětu Typografie a TeX nejsou předpokládány další předchozí znalosti a je nabízen jako výběrový předmět pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za semestrální práci, kterou si studenti vyberou z nabízených témat nebo navrhnou téma vlastní. Téma práce souvisí s TeXem a může obsahovat vlastní řešení nějakého speciálního typografického úkolu nebo popisuje a srovnává v širších souvislostech hotová existující řešení.

Požadavky:

Nepředpokládají se žádné předchozí znalosti.

Osnova přednášek:

1. Informační zdroje k TeXu, základní principy fungování TeXových instalací.

2. Koncept nejčastěji užívaného TeXového makra LaTeX, jeho výhody a nevýhody.

3. Užití makra OPmac, OpTeX, ConTeXt na uživatelské úrovni.

4. Následníci TeXu: pdfTeX, XeTeX, LuaTeX.

5. Ukázky makrojazyka TeXu a způsob uvažování při psaní maker.

6. Základní informace o vnitřních algoritmech TeXu.

7. Matematická sazba v TeXu.

8. Práce s barvami a obrázky. Shrnutí o makru TikZ a dalších možnostech pořizování obrázků.

9. Návaznost TeXu na další software. Tvorba rejstříků a bibliografických citací.

10. Z historie knihtisku a sazby.

11. Klasifikace písma. Základní pravidla dobré typografie.

12. Principy implementace písma v počítači, formáty Metafont, PostScript, OpenType.

13. Zachování kvalitní sazby na úrovni mikrotypografických pravidel a speciálních rozšíření pdfTeXu.

Osnova cvičení:

Cvičení prohlubují informace z přednášky na praktických příkladech.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Olšák, P.: TeX pro pragmatiky [dostupné na WWW, kniha vyjde začátkem roku 2015].

Olšák, P.: TeXbook naruby, Konvoj, 2001 [dostupné také na WWW].

Petr Olšák: seriál o TeXu. Dostupné z: http://www.abclinuxu.cz/serialy/tex

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://petr.olsak.net/typotex.html

Další informace:
https://petr.olsak.net/typotex.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-s134
Olšák P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
místnost TH:A-s134
Olšák P.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
As134
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3407206.html