Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFORU2 KZ 4 160XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFF2TP
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFAOKS
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFZBP.
Garant předmětu:
Petra Fialová
Přednášející:
Cvičící:
Petra Fialová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak,aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi,

praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterpeutických předmětů

v provozu rehabilitačního ústavu.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Manipulace s pacientem

Kondiční cvičení a dechová gymnastika

Pasivní, aktivní pohyby, polohování

Základní cvičební polohy

Nácvik sedu, stoje, chůze - vertikalizace s pacientem, tromboembolická prevence

Pohybové stereotypy

Chůze o berlích, v chodítku

Praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

Doporučená literatura

Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2840206.html