Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOAR2 KZ 5 200XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFOAR2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFF2TP
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFOAR2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFAOKS
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFZBP.
Garant předmětu:
Petra Fialová
Přednášející:
Cvičící:
Petra Fialová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak,aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi, praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů ve zdravotnickém zařízení.Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu,vedení zdravotnické dokumentace ,samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Pokud je student hodnocen stupněm F ,nebude mu předmět uznán jako splněn i když bude mít odchozený přepedpsaný počet hodin.

Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů (prerekvizity): Fyzioterapie II (ZK), Anatomie a fyziologie II (ZK).

Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II v rozsahu trvání 200 hodin (5 týdnů).

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Manipulace s pacientem

Pasivní, aktivní pohyby

Základní cvičební polohy

Skupinová cvičení, sestavení cvičební skupiny, kondiční cvičení

Pohybové stereotypy

Metodiky LTV (Kabat, Bobath, Shrotová)

Aplikace diagnostiky a vhodných LTV postupů

Praxe na jednotlivých úsecích ambulantního oddělení

Cvičení podle Mojžíšové

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] Kolář,P et kol.:Rehabilitace v klinické praxi,Galén 2009.

[2] Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporučená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[6] Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[7] Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[8] Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[9] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[10] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[11] Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

[12] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2840006.html