Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFORU1 KZ 4 120XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFAOK
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFORU1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFZBP.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak,aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi,

praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterpeutických předmětů v provozu rehabilitačního ústavu.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Odběr anamnestických dat

Seznámení se specifikou rehabilitačního zařízení

Aplikování základních fyzioterapeutických postupů

Práce se zdravotnickou dokumentací.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

Doporučená literatura

Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837806.html