Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOAR1 KZ 4 120XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFOAR1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFAOK
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU3.
Úspěšné absolvování předmětu 17PBFOAR1 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFZBP.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je aplikace získáných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu fyzioterapeutického oddělení.Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a po celou dobu odborné praxe.pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta , který ho rovněž hodnotí.Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu,vedení zdravotnické dokumentace ,samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.Místo praxe bude studentovi určeno.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi, praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterpeutických předmětů ve zdravotnickém ambulantním provozu. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu,vedení zdravotnické dokumentace ,samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Pokud je student hodnocen stupněm F ,nebude mu předmět uznán jako splněn i když bude mít odchozený přepedpsaný počet hodin.

Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů z 1. ročníku (prerekvizity): Rehabilitační propedeutika (KZ), Anatomie a fyziologie I (ZK). Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I v rozsahu trvání 120 hodin (3 týdny).

Osnova přednášek:

neurčena

Osnova cvičení:

Odběr anamnestických dat v rámci ambulantní praxe

Vyšetřovací metody (antropo, goniometrie)

Volba základních fyzioterapeutických postupů

Práce se zdravotnickou dokumentací.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] Kolář,P et kol.:Rehabilitace v klinické praxi,Galén 2009.

[2] Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporučená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[6] Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[7] Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[8] Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[9] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[10] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[11] Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

[12] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837606.html