Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce

Studijní program: Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NK20230100 Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
NK20230200 Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty specializace
NK20230101 specializace Inženýrské konstrukce, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
NK20230201 specializace Inženýrské konstrukce, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 32
Povinně volitelné předměty
NK20230100_1 Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
NK20230200_1 Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S4
NK20230200_2 Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NK20230300 Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr [NK20230100_1]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr [NK20230200_1]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář [NK20230200_2]

Studenti zapisují diplomový seminář na stejné katedře jako diplomovou práci.

Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022012.html