Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová grafika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012037 KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ivana Linkeová
Přednášející:
Martin Hanek, Marta Hlavová, Jiří Holman, Jan Karel, Ivana Linkeová
Cvičící:
Jaroslav Cibulka, Martin Hanek, Marta Hlavová, Jiří Holman, Jan Karel, Ivana Linkeová, Nikola Pajerová
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá matematickou teorií křivek a ploch v počítačové grafice a jejich vizualizací. K praktickému modelování a k demonstraci významných geometrických vlastností křivek a ploch je použit NURBS modelář Rhinoceros.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Křivka: definice, vlastnosti, podmínky spojitosti v bodě napojení dvou křivek.

•Modely křivek: Bézierova křivka (definice, vlastnosti, de Casteljau algoritmus konstrukce bodu na Bézierově křivce, napojení).

•Coonsova kubika (definice, vlastnosti), Coonsův kubický B–spline (definice, vlastnosti, uzavřený, otevřený).

•Coonsova kubika: konstrukce krajních bodů segmentů a tečných vektorů v krajních bodech).

•B–spline křivka (uniformní ukotvená křivka, definice, vlastnosti).

•Vztahy mezi modely křivek.

•Plocha: definice, vlastnosti, plátování.

•Modely ploch: přímková přechodová plocha (určená okraji ve směru u, v), plocha hyperbolického paraboloidu.

•Coonsova bilineární plocha.

•Bézierova plocha, B–spline plocha.

•Plátování. Vztahy mezi modely ploch.

•Příklady užití počítačového modelování křivek a ploch v technické praxi.

•Některé algoritmy počítačové grafiky – barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.

Osnova cvičení:

Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skritum ČVUT, Praha, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-108
Hanek M.
16:45–18:30
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
Út
místnost KN:A-447
Pajerová N.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Cibulka J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 7)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Pajerová N.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Cibulka J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 8)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
St
Čt
místnost KN:A-447
Hanek M.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-214
Hlavová M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-447
Hanek M.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447

místnost KN:A-447
Hlavová M.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 5)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
místnost KN:A-447
Hlavová M.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 6)
Karlovo nám.
Poč. učebna A447
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1509206.html