Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí

Studijní program: Stavební inženýrství - životní prostředí Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NZ20230100 Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
24
NZ20230200 Stavební inženýrství - životní prostředí, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
14
Minimální počet kreditů 38
Povinně volitelné předměty
NZ20230100_1 Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
NZ20230200_1 Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
12
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NZ20230300 Stavební inženýrství - životní prostředí, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty, doporučení S4
NZ20230200_2 Stavební inženýrství - životní prostředí, projekt V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022020.html