Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-OSY Z,ZK 5 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti si rozšíří základní znalosti z předmětu „Programování v shellu 1“ v oblastech jádra OS, implementace procesů a vláken, časově závislých chyb, kritických sekcí, plánování vláken, přidělování prostředků a uváznutí, správa virtuální paměti, disků a diskových polí, a implementace systémů souborů. Naučí se navrhovat a realizovat jednoduché vícevláknové aplikace.

Požadavky:

Základní uživatelské znalosti z OS. Základní znalost programování v jazyce C/C++.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Architektura a funkce OS. Jádro OS.

2. Procesy a vlákna. Jejich implementace v OS.

3. Časově závislé chyby. Kritické sekce. Synchronizační nástroje.

4. Klasické synchronizační problémy a jejich řešení.

5. Plánování vláken.

6. Přidělování prostředků. Uváznutí.

7. Přidělování paměti. Jednoduché metody.

8. Virtuální paměť. Stránkování. Segmentace.

9. Algoritmy pro náhrady stránek.

10. Disky a disková pole RAID.

11. Systémy souborů z pohledu uživatele.

12. Implementace systému souborů, příklady (fat, ntfs, ufs, zfs).

Osnova cvičení:

1. Úvod. Architektura a funkce OS. Jádro OS.

2. Procesy a vlákna. Jejich implementace v OS.

3. Časově závislé chyby. Kritické sekce. Synchronizační nástroje.

4. Klasické synchronizační problémy a jejich řešení.

5. Plánování vláken.

6. Přidělování prostředků. Uváznutí.

7. Přidělování paměti. Jednoduché metody.

8. Virtuální paměť. Stránkování. Segmentace.

9. Algoritmy pro náhrady stránek.

10. Disky a disková pole RAID.

11. Systémy souborů z pohledu uživatele.

12. Implementace systému souborů, příklady (fat, ntfs, ufs, zfs).

Cíle studia:

Předmět je úvodem do klasické teorie operačních systémů (OS). Jeho cílem je naučit studenty základní teorii a pojmy z operačních systémů a naučit je prakticky využívat při návrhu a správě OS.

Studijní materiály:

Tanenbaum, A. S. ''Modern Operating Systems (2nd Edition)''. Prentice Hall, 2001. ISBN 0130313580.

Stallings, W. ''Operating Systems: Internals and Design Principles (5th Edition)''. Prentice Hall, 2004. ISBN 0131479547.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. ''Operating System Concepts (7th Edition)''. Wiley, 2004. ISBN 0471694665.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-OSY/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-OSY/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1444306.html