Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální obraz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M33DZO Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE4M33DZO (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M33DZO (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M33DZO (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět NI-DZO.23 (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO může být splněn v zastoupení předmětem AE4M33DZO

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE4M33DZO (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M33DZO (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO může být splněn v zastoupení předmětem B4M33DZO

Předmět A4M33DZO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M33DZO (vztah je symetrický)

Předmět A4M33DZO může být splněn v zastoupení předmětem BE4M33DZO

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět naučí zpracovávat 2D obraz za prvé jako signál bez interpretace. Bude vysvětleno pořízení obrazu, lineární i nelineární metody předzpracování a komprese obrazu. Za druhé naučíme metodám segmentace a registrace 2D obrazů. Látka je v laboratorních cvičeních procvičována na aplikačních příkladech,

a tak student získá i praktické dovednosti. Detailnější info viz http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33dzo/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M33DZO

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Digitální obraz. Vzdálenostní transformace. Histogram jasu. Transformace jasu. Kódování, entropie.

2. Digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění. Role interpretace. Objekty v obraze. Geometrické transformace, interpolace.

3. Fourierova transformace. Vzorkovací věta. Frekvenční filtrace obrazů. Obnovení obrazu.

4. Fyzikální podstata obrazu. Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska.

5. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace. Filtrace šumu. Detekce hran.

6. Metoda hlavních směrů. Vlnková transformace.

7. Matematická morfologie.

8. Barevné obrazy a zpracování barevných obrazů.

9. Komprese obrazů. Komprese videa.

10. Segmentace obrazů I.

11. Segmentace obrazů II.

12. Popis objektů v obraze pro rozpoznávání.

13. Registrace objektů v obrazech.

14. Textura (rezerva).

Osnova cvičení:

1. MATLAB. Zadání 1. úlohy (entropie a obraz).

2. Konzultace. Samostatná práce.

3. Odevzdání 1. úlohy. Zadání 2. úlohy (Korelace pro vyhledávání vzoru)

4. Konzultace. Samostatná práce.

5. Odevzdání 2. úlohy. Zadání 3. úlohy (Geom. transformace, homografie)

6. Konzultace. Samostatná práce.

7. Konzultace. Samostatná práce.

8. Odevzdání 3. úlohy. Zadání 4. úlohy (Dekonvoluce)

9. Konzultace. Samostatná práce.

10. Konzultace. Samostatná práce.

11. Odevzdání 4. úlohy. Zadání 5. úlohy (Komprese obrazů)

12. Konzultace. Samostatná práce.

13. Odevzdání 5. úlohy. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skriptum, Vydavatelství ČVUT 2009. Obrazová část je ve druhé části skripta a zahrnuje jen část zpracování obrazu bez interpretace.

2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision, 3rd edition, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007. Asi deset kopií je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky FEL, zájemci nechť kontaktují sekretářku Radku Kopeckou.

3. Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V.: Image Processing, Analysis and Machine Vision - A MATLAB Companion. Thomson, Toronto, Canada, 1 edition, 2007. Asi deset kopií je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky FEL, zájemci nechť kontaktují sekretářku Radku Kopeckou.

4. Karu Z.Z.: Signals and Systems Made Rediculously Easy, ZiZi Press, Cambridge, MA, USA, 2001, (možno stáhnout z webu naskenovanou). Velmi útlou knihu doporučuji těm, kdo neprošli kursem zpracování signálů, ale i těm, kdo si chtějí upevnit základ nepříliš formálním čtením.

Poznámka:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33dzo/start

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33dzo/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12587104.html