Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální zpracování obrazu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-DZO.23 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět NI-DZO.23 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AD4M33DZO (vztah je symetrický)
Předmět NI-DZO.23 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A4M33DZO (vztah je symetrický)
Předmět NI-DZO.23 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M33DZO (vztah je symetrický)
Předmět NI-DZO.23 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět M33DZO (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Daniel Sýkora
Přednášející:
Daniel Sýkora
Cvičící:
Daniel Sýkora
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.

Požadavky:

Lineární algebra (BI-LIN)

Základy matematické analýzy (BI-ZMA)

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST)

Programování a algoritmizace 2 (BI-PA2)

Grafové algoritmy a základy teorie složitosti (BI-GRA)

Osnova přednášek:

1. Monadické operace

2. Fourierova transformace

3. Konvoluce

4. Lineární filtrace

5. Nelineární filtrace

6. Editace obrazu

7. Deformace obrazu

8. Registrace obrazu 1

9. Registrace obrazu 2

10. Registrace obrazu 3

11. Segmentace obrazu 1

12. Segmentace obrazu 2

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Monadické operace

2. Fourierova transformace

3. Konvoluce

4. Nelineární filtrace

5. Editace obrazu

6. Segmentace obrazu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.

[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.

[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.

[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.

[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.

[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5095

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m33dzo/start
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-135
Sýkora D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
Út
místnost KN:E-230
Sýkora D.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-230
Sýkora D.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7518006.html