Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-BEZ Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Jiří Buček (gar.), Róbert Lórencz (gar.)
Cvičící:
Jiří Dostál, Jiří Buček (gar.), Róbert Lórencz (gar.), Marek Bielik, Matěj Doležal, Martin Jureček, Filip Kodýtek, Josef Kokeš, František Kovář, Jaroslav Kříž, Tomáš Kvasnička, David Pokorný, Marina Shchavleva, Ivana Trummová, Tomáš Zahradnický
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti porozumí matematickým základům kryptografie a získají přehled současných kryptografických algoritmů a jejich aplikací: symetrické a asymetrické kryptografické systémy a hašovací funkce. Studenti se rovněž naučí základy bezpečného programování a IT bezpečnosti, spolu se základy návrhu a použití moderních kryptografických systémů pro počítačové systémy. Studenti budou schopni řádně a bezpečně užívat kryptografické primitivy a systémy, které jsou na nich založeny. Dále se studenti seznámí s právnimi aspekty informační bezpečnosti a normami týkající se sociálního inženýrství a zásad základních aspektů managementu bezpečnosti.

Požadavky:

Znalost základů lineární algebry a diskrétní matematiky, základů teorie čísel a základních programovacích technik. Znalosti časových a paměťových složitostí.

Osnova přednášek:

1. Základy modulární aritmetiky, základy teorie čísel, základní věta aritmetiky.

2. Vlastnosti prvočísel, umocňování v modulární aritmetice, základní pojmy v kryptologii, substituční šifry.

3. Blokové, transpoziční a exponenciální šifry, zřízení společného klíče.

4. Teorie informace, teorie složitosti algoritmů.

5. Hašovací funkce, MD5, SHA-x, HMAC.

6. Čínská věta o zbytcích, testy prvočíselnosti.

7. Proudové šifry, RC4, blokové šifry, DES, 3DES, AES, operační módy blokových šifer.

8. [2] Asymetrická kryptografie, RSA, RSA-CRT, digitální podpis, certifikáty.

9. Sdílení tajemství.

10. Zásady bezpečného programování.

11. IT bezpečnost. Perimetrická bezpečnost, firewally, antiviry a antispamy.

12. Sociální inženýrství. Právní aspekty informační bezpečnosti a normy.

Osnova cvičení:

1. Základy modulární aritmetiky, substituční šifra, afinní šifry.

2. Transpozice, Vigenerova šifra, blokové šifry, exponenciální šifra, Diffie-Hellman algoritmus.

3. Hašovací funkce, proudové šifry.

4. Testy prvočíselnosti, blokové šifry.

5. Certifikáty, Asymetrická kryptografie.

6. Šifrování SSL na síti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se kryptografických systémů a jejich použití. Studenti porozumí principům základních kryptografických algoritmů a seznámí se se základy bezpečného progranmování a IT bezpečnosti. Pro studenty je klíčové pochopení pojmu bezpečnosti v kontextu matematických principů kryptografikých primitiv a jejích použití v složitějších sytémech. Studenti v rámci cvičení získají praktické dovednosti v používaní standardních kryptografických metod s důrazem na bepečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy. Cílem předmětu je také naučit studenty základním pravidlům managementu bezpečnosti a seznamit je s normami a právními aspekty bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Lórencz, R. Aplikovaná numerická matematika a kryptografie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02882-8.

2. Přibyl, J., Kodl, J. Ochrana dat v informatice. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01664-1.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TK:BS
Lórencz R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-1142
Kovář F.
18:00–19:30
(paralelka 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TK:BS
Lórencz R.
14:30–16:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-1142
Kovář F.
16:15–17:45
(paralelka 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
St
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
12:45–14:15
(paralelka 3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
14:30–16:00
(paralelka 4)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Čt
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
09:15–10:45
(paralelka 6)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
14:30–16:00
(paralelka 9)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
16:15–17:45
(paralelka 10)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
18:00–19:30
(paralelka 11)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
11:00–12:30
(paralelka 7)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
12:45–14:15
(paralelka 8)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab

místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
09:15–10:45
(paralelka 13)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
11:00–12:30
(paralelka 14)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kříž J.
14:30–16:00
(paralelka 16)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1124706.html