Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PSI Z,ZK 5 2P+1R+1C česky
Přednášející:
Jan Fesl (gar.), Viktor Černý
Cvičící:
Jan Fesl (gar.), Viktor Černý, Michal Hažlinský, Matěj Jehlička, Josef Koumar, Pavel Kubalík, Ondřej Lauer, Michal Polák, Vladimír Smotlacha, Yelena Trofimova, Josef Zápotocký, Jiří Zikán
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti získají základní přehled technik nutných pro komunikaci v počítačových sítích, se zaměřením na 2. - 4. vrstvu ISO OSI modelu. Seznámí se i s technologiemi komunikačních médií a naučí se základní principy bezpečností a správy počítačových sítí. Naučí se napsat jednoduchou síťovou aplikaci a nakonfigurovat jednoduchou síť.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C, C++, nebo Java.

Osnova přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. ISO/OSI model.

2. Fyzická vrstva: metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Metody přístupu ke sdílenému médiu.

4. Síťová vrstva. Směrování.

5. Propojování sítí: opakovač, přepínač, směrovač.

6. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.

7. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.

8. Řízení toku. QoS.

9. Adresářové služby: DNS, X.500.

10. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.

11. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn.

12. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

13. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.

14. Konfigurace sítě - souhrn.

Osnova cvičení:

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace.

2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů.

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě.

4. Efektivita linkových protokolů.

5. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

6. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP.

7. Konfigurace směrovače - Linux.

8. Konfigurace směrovače - Cisco.

9. Zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou a protokoly dnešních počítačových sítí a se síťovými technologiemi s důrazem na 2. až 4. vrstvu. Předmět je také úvodem do síťové bezpečnosti a administrace sítí.

Studijní materiály:

1. Kurose, J. F., Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach (4th Edition). Addison Wesley, 2007. ISBN 0321497708.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PSI/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Moderní technologie Internetu.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PSI/
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Fesl J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:107
Černý V.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Černý V.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:BS
Fesl J.
18:00–19:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Fesl J.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:107
Černý V.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Černý V.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 5)
Dejvice
Posluchárna
Út
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:155
Černý V.
11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Smotlacha V.
Koumar J.

18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Fesl J.
Polák M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:155
Černý V.
11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 6)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Kubalík P.
Jehlička M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Hažlinský M.
Černý V.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
Čt
místnost T9:344
Trofimova Y.
Polák M.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Trofimova Y.
Polák M.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Lauer O.
Zápotocký J.

18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna

místnost T9:344
Trofimova Y.
Zikán J.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Trofimova Y.
Zikán J.

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT síťová učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1123206.html