Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačová podpora studia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372041 KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Počítačové sítě na fakultě - typy, přístupové možnosti, pravidla práce, síťově dostupné programové vybavení a informační systémy, e-mail. Operační systémy a jimi podporované programové systémy uživatelské podpory práce na osobních počítačích. Základní možnosti a standardy tvorby textů technické dokumentace a odborné prezentace programem MS Word. Uživatelská nestavení a principy aktivního využívání a přizpůsobení. Tabulkový procesor Excel a jeho využití ve specializovaných výpočtech, zpracování dat z experimentů, grafické prezentaci výsledků a databázovém zpracování informací. Další programy MS Office (informativně) a jejich využitelnost v inženýrských aktivitách. Stimulace k samostatnému, tvůrčímu a aktivnímu používání programových balíků při zpracování zadávaných referátů, doprovodných zpráv a projektů.

Požadavky:

Docházka, zpracování 5 úkolů zadaných na cvičení a splnění závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do práce s fakultními informačními systémy

Počítačové, softwarové a databázové systémy fakulty, software ke stažení, práce se systémem KOS, používání elektronické pošty, úložiště dat, WiFi, VPN, vzdálená plocha, Moodle. Úvod do tvorby dokumentů (MS Word).

2. Pokročilá tvorba dokumentů

Kancelářské: MS Word (pokročilé techniky, automatické styly jejich úprava, obrázky (vložení, propojení), rovnice, defaultní editor, MathType, automatické číslování kapitol (víceúrovňové) , obrázků a rovnic, tabulátory (pro číslování rovnic). Profesionální: LaTex (co to je, jak a jestli na FS rozumně využít). Dokument s aktivními výpočty: Maple, iPython notebook

3. Seznámení se s nástroji pro vědecko-technické výpočty: MS Excel

Zpracování, výpočty a vizualizace naměřených dat. Práce s daty a tabulkami, databázové filtry, kontingenční tabulky.

4. Seznámení se s nástroji pro vědecko-technické výpočty: Matlab, Python

Zpracování, výpočty a vizualizace naměřených dat. Simulace dynamických systémů (Matlab\Simulink). Symbolické matematické výpočty a funkce (Maple, Sympy, iPython notebook)

5. HTML

Formátování textu v HTML, práce s grafikou a hypertextovými odkazy, základ CSS, (tag div)

6. Informační zdroje (Věda a výzkum na VŠ)

Knihovny ČVUT, online katalog , STK,..., elektronické informační zdroje vědeckých publikací,vědecké časopisy, sborníky konferencí, online knihy.

7. Závěrečná přednáška

Osnova cvičení:

1. Kontrola studentských kont, konfigurace klientských programů.Práce s počítačovými a informačními systémy fakulty. KOS, elektronická pošta, použití WiFi, vzdálené plochy a úložiště dat. Úvod do tvorby dokumentů (MS Word).

2. Dokument typu odborného článku v rozsahu dvou stran.

MS Word případně LibreOffice nebo OpenOffice, naformátovaný dokument typu odborného článku s pokročilými prvky podle zadání

3. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu MS Excel (nebo Calc)

Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, vizualizace dat - řešení zadané úlohy.

4. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu Matlab, Maple (nebo Python)

Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, řešení rovnice, práce s maticemi, vizualizaci dat - řešení zadané úlohy.

5. Příprava a publikování WWW stránky podle zadání s použitím HTML/XHTML editoru. Musí obsahovat hypertextové odkazy, grafické prvky a matematické vztahy, CSS - tag div. Umístění na Internet.

6. Vypracování rešerše na odborné téma.

Knihovny ČVUT, online katalog , STK,..., elektronické informační zdroje vědeckých publikací,vědecké časopisy, sborníky konferencí, online knihy, digital object identifier (DOI).

7. Závěrečný test

Cíle studia:

Informační technologie pro studium.

Studijní materiály:

B. Šulc, R. Petrová, V. Hlaváč : Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování technických dokumentů. Skriptum. Nakladatelství ČVUT Praha.

P. Klán, J. Mindl, A. Štědrý, E. Rubešová : Chemická informatika: Úvod do používání Internetu. Učebnice Ústavu informatiky AV ČR.

P. Klán, O. Havle : Od individuálního využití sítě Internet k aplikacím v průmyslové automatizaci. Část 1: Základní způsoby využití Internetu jako informačního zdroje. Vydala Masarykova Akademie Práce, strojní společnost na ČVUT.

Poznámka:

Nahrazuje dřívější ZPP, základy použití počítačů

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1092406.html