Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kurz technické indonéštiny II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2144062 Z,ZK 3 1P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základy indonéštiny jako příprava pro výměnné studijní pobyty v Indonésii

Požadavky:

Předpokládá se jeden až dva semestry studia na Institut Technology Bandung.

Osnova přednášek:

Gramatika: slovesa přechodná a nepřechodná, kausativa, rozkazovací způsob, trpný rod, odvozování substantiv.

Odborná terminologie: názvy a popisy konstrukčních prvků, strojů a technologických postupů.

Osnova cvičení:

Konversační okruhy: přednes odborného textu, odborná diskuze, základy indonéské kultury a dějin.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

po návratu ze 2 semestrů na ITB

Další informace:
https://www.itb.ac.id/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10809102.html