Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kurz technické indonéštiny I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2146061 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Druhý díl kurzu 214 6060 pokračování, zejména konversace

Požadavky:

Aktuální příprava jeden až dva semestry studia na Institut Technology Bandung.

Osnova přednášek:

Gramatika: stavba jazyka, výslovnost, slovosled, základní rysy indonéské morfologie, věta jmenná a slovesná, zájmena, číslovky, slovesa základní.

Konverzační okruhy: pozdravy, dotazy na cestu, udávání času a data, nákupy, u lékaře, osobní údaje a rodina, kultura, sport zábava.

Odborná terminologie: názvy matematických operací, přejímání odborných slov.

Osnova cvičení:

Konverzační okruhy: pozdravy, dotazy na cestu, udávání času a data, nákupy, u lékaře, osobní údaje a rodina, kultura, sport zábava.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://www.itb.ac.id/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10809002.html