Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kurz indonéštiny pro výměnné výjezdy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2146060 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základy indonéštiny jako příprava pro výměnné studijní pobyty v Indonésii.

Požadavky:

Zájem o jednoroční studium v rámci výměnných pobytů na Institut Technology Bandung

Osnova přednášek:

Gramatika: stavba jazyka, výslovnost, slovosled, základní rysy indonéské morfologie, věta jmenná a slovesná, zájmena, číslovky, slovesa základní,

slovesa přechodná a nepřechodná, kausativa, rozkazovací způsob, trpný rod, odvozování substantiv.

Odborná terminologie: názvy matematických operací, přejímání odborných slov, názvy a popisy konstrukčních prvků, strojů a technologických postupů.

Osnova cvičení:

Konverzační okruhy: pozdravy, dotazy na cestu, udávání času a data, nákupy, u lékaře, osobní údaje a rodina, kultura, sport zábava, přednes odborného textu, odborná diskuze, základy indonéské kultury a dějin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Z. Dubovská - Indonéština

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10773202.html