Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Nauka o materiálu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322029 KZ 3 2P+1L česky
Přednášející:
Jana Sobotová (gar.), Jakub Horník (gar.)
Cvičící:
Jana Sobotová (gar.), Jakub Horník (gar.), Matěj Buřil, Jiří Cejp, Pavlína Hájková, Jan Krčil, Stanislav Krum, Vladimír Mára, Lucie Pilsová, Ludmila Růžičková, Jan Sezemský, Jan Walter, Vojtěch Zástava
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1) Úvod (historie, vývoj využívání materiálů, perspektivy, technicko-ekonomické a ekologické aspekty, význam předmětu)

2) Teoretické základy nauky o materiálu (atomová a molekulární struktura, vazba mezi atomy a molekulami)

3) Fyzikální a chemické vlastnosti

4) Krystalová mřížka a její poruchy, Millerovy indexy

5) Napětí a deformace

6) Rozvoj porušení a lom

7) Mechanické vlastnosti a jejich zkoušení (zvláštní důraz - lomová mechanika, únava, creep a relaxace)

8) Zotavení a rekrystalizace

9) Technologické vlastnosti (informativně)

10) Základní termodynamické pojmy a zákony

11) Přenos tepla a hmoty

12) Fáze a fázové přeměny

13) Binární a ternární rovnovážné diagramy. Rovnovážný diagram železo - uhlík

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh

3) Zkouška tahem ocelí

5) Zkoušky tvrdosti

7) Zkouška rázem v ohybu

9) Zkoušky litin

11) Prezentace individuální úlohy, zápočtový test

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů, fázovými přeměnami a rovnovážnými diagramy.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]ČIŽMÁROVÁ, E. a J. SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:A-214
Sobotová J.
09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-214
Horník J.
15:00–16:45
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
St
místnost KN:B-36
Růžičková L.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Buřil M.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Hájková P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Buřil M.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Buřil M.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Buřil M.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Hájková P.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Buřil M.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Čt
místnost KN:B-36
Krum S.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Krum S.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Krčil J.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krčil J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Mára V.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Krum S.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Krčil J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Mára V.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132

místnost KN:B-36
Růžičková L.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611902.html