Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nauka o materiálu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322029 KZ 3 2P+1L česky
Garant předmětu:
Jakub Horník, Jana Sobotová
Přednášející:
Jakub Horník, Jana Sobotová
Cvičící:
Matěj Buřil, Jiří Cejp, Eliška Galčíková, Pavlína Hájková, Jakub Horník, Jakub Horváth, Jan Krčil, Stanislav Krum, Vladimír Mára, Lucie Pilsová, Ludmila Růžičková, Jan Sezemský, Jana Sobotová, Filip Štefaník, Taťana Vacková, Jan Walter, Vojtěch Zástava
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek:

•Struktura atomů, chemické a fyzikální vazby mezi atomy a molekulami.

•Krystalické, semikrystalické a amorfní materiály, krystalografie.

•Poruchy krystalové mřížky.

•Deformační chování materiálu.

•Plastická deformace monokrystalu a polykrystalu. Zpevňovací mechanismy v kovových materiálech.

•Opevňovací děje. Zkoušení materiálů.

•Rozvoj porušení a lom materiálů.

•Základy lomové mechaniky.

•Tečení, relaxace. Základy difuzní teorie.

•Základy termodynamiky materiálu.

•Fázové přeměny obecně, druhy fází. Krystalizace.

•Základní binární rovnovážné diagramy.

•Metastabilní rovnovážný diagram Fe-Fe3C.

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh

3) Zkouška tahem ocelí

5) Zkoušky tvrdosti

7) Zkouška rázem v ohybu

9) Zkoušky litin

11) Prezentace individuální úlohy, zápočtový test

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů, fázovými přeměnami a rovnovážnými diagramy.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]ČIŽMÁROVÁ, E. a J. SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-40
Štefaník F.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Vacková T.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost
Hájková P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

místnost KN:B-40
Štefaník F.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Vacková T.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Út
St
místnost KN:B-40
Krum S.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krum S.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Mára V.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Krčil J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krum S.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krum S.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Mára V.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Krčil J.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Čt

místnost T4:D2-256
Sobotová J.
09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost KN:B-40
Štefaník F.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Štefaník F.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost
Krum S.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

místnost

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

místnost
Horváth J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

místnost KN:B-40
Galčíková E.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Galčíková E.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Walter J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611902.html