Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nauka o materiálu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322029 KZ 3 2P+1L česky
Garant předmětu:
Jana Sobotová
Přednášející:
Jiří Cejp, Elena Čižmárová, Eliška Galčíková, Jakub Horník, Jana Sobotová
Cvičící:
Lukáš Babka, Matěj Buřil, Jiří Cejp, Elena Čižmárová, Ludmila Džuberová, Eliška Galčíková, Matěj Gregor, Pavlína Hájková, Jakub Horník, Jakub Horváth, Petr Kolouch, Petr Králíček, Jan Krčil, Stanislav Krum, Vojtěch Lukeš, Vladimír Mára, Lucie Pilsová, Jan Sezemský, Jana Sobotová, Filip Štefaník, Taťana Vacková, Jan Walter, Vojtěch Zástava
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané a schválené všechny předepsané referáty, splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek:

•Struktura atomů, chemické a fyzikální vazby mezi atomy a molekulami.

•Krystalické, semikrystalické a amorfní materiály, krystalografie.

•Poruchy krystalové mřížky.

•Deformační chování materiálu.

•Plastická deformace monokrystalu a polykrystalu. Zpevňovací mechanismy v kovových materiálech.

•Opevňovací děje. Zkoušení materiálů.

•Rozvoj porušení a lom materiálů.

•Základy lomové mechaniky.

•Tečení, relaxace. Základy difuzní teorie.

•Základy termodynamiky materiálu.

•Fázové přeměny obecně, druhy fází. Krystalizace.

•Základní binární rovnovážné diagramy.

•Metastabilní rovnovážný diagram Fe-Fe3C.

Osnova cvičení:

Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích

Zkouška tahem ocelí

Zkoušky tvrdosti

Zkouška rázem v ohybu

Zkouška únavy

Zkoušky litin a zápočtový test

Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů, fázovými přeměnami a rovnovážnými diagramy.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003 k dispozici také na Moodle

[3]ČIŽMÁROVÁ, E. a J. SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-214
Sobotová J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:B-36
Gregor M.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Gregor M.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Kolouch P.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Kolouch P.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Galčíková E.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Gregor M.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Gregor M.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Kolouch P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Kolouch P.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Galčíková E.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Út
St
místnost KN:A-214
Horník J.
10:45–12:15
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:B-36
Čižmárová E.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Hájková P.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Mára V.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Vacková T.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Čižmárová E.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Hájková P.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Mára V.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Vacková T.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Čt
místnost KN:A-108
Cejp J.
10:45–12:15
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Cejp J.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Posluchárna KA108

místnost KN:B-36
Babka L.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Babka L.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Králíček P.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Králíček P.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Lukeš V.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Lukeš V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Babka L.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Babka L.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Králíček P.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Králíček P.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Lukeš V.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Lukeš V.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611902.html