Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nauka o materiálu II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321039 Z,ZK 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Jana Sobotová
Přednášející:
Jakub Horník, Jana Sobotová
Cvičící:
Jakub Antoň, Matěj Buřil, Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, Eliška Galčíková, Pavlína Hájková, Jakub Horník, Jakub Horváth, Marie Horváthová, Zdeňka Jeníková, Michal Junek, Jan Krčil, Stanislav Krum, Martin Kuřík, Vladimír Mára, Veronika Mazáčová, Lucie Pilsová, Adam Poloch, Ludmila Růžičková, Jan Sezemský, Jana Sobotová, Filip Štefaník, Taťana Vacková, Jan Walter, Vojtěch Zástava
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Základy metalurgie, slitiny železa s uhlíkem a jejich ovlivnění dalšími prvky, fázové přeměny, tepelné, chemicko tepelné a tepelně mechanické zpracování, technické slitiny železa s uhlíkem, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozitní materiály, volba materiálu.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha.

Osnova přednášek:

• Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků na diagram Fe-Fe3C.

• Základy metalurgie, výroba ocelí a litin. Konvenční a prášková metalurgie, 3D tisk.

• Fázové přeměny ocelí, austenitizace, perlitická, bainitická a martenzitická přeměna.

• Tepelné zpracování ocelí.

• Chemicko-tepelné zpracování ocelí. Tepelně mechanické zpracování.

• Rozdělení ocelí z různých hledisek. Označování dle EN.

• Konstrukční a nástrojové oceli.

• Litiny a jejich značení dle EN.

• Základní rozdělení a charakteristiky plastů.

• Přehled zpracovatelských technologií plastů. Kompozity.

• Kompozitní a keramické materiály.

• Neželezné kovy a slitiny.

• Volba vhodného materiálu součásti z hlediska použití.

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina (bezpečnost práce v laboratoři, zadání individuálních úloh)

2) Rovnovážné struktury ocelí

3) Velikost zrna

4) Prokalitelnost ocelí

5) Tvrdost cementované vrstvy

6) Prezentace úloh

7) Vytvrzování Al slitin

8) Struktura a mechanické vlastnosti plastů

9) Prezentace úloh

10) Modul pružnosti kompozitů

11) Hodnocení jakosti litin

12) Prezentace úloh

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty s materiály používanými ve strojírenství a různými možnostmi jejich zpracování.

Studijní materiály:

1.Macek,K. - Zuna,P. a kol.: Strojírenské materiály. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2003, 204 s.

2.Macek,K. a kol.: Nauka o materiálu. Cvičení. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2004, 89 s.

3.[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-36
Hájková P.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost T4:C2-136
Sobotová J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 136
místnost KN:B-36
Hájková P.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Štefaník F.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37

12:30–14:00
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Vacková T.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Štefaník F.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Vacková T.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Vacková T.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Út
St
místnost T4:C2-136
Horník J.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 136
místnost KN:B-36
Čižmárová E.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Čižmárová E.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
14:15–15:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Růžičková L.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Krum S.
17:45–19:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37

10:45–12:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Mára V.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Mára V.
14:15–15:45
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37

16:00–17:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
17:45–19:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Čižmárová E.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40

10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
14:15–15:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Mazáčová V.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Mazáčová V.
17:45–19:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krum S.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Čt
místnost KN:B-36
Horváth J.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Galčíková E.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40

16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132

místnost KN:B-36
Horváth J.
07:15–08:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36

10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
07:15–08:45
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40

07:15–08:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Mazáčová V.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611402.html