Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Nauka o materiálu II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321039 Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Jana Sobotová (gar.), Jakub Horník
Cvičící:
Stanislav Krum, Jakub Antoň, Matěj Buřil, Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, Pavlína Hájková, Jakub Horník, Jakub Horváth, Marie Horváthová, Zdeňka Jeníková, Michal Junek, Jan Krčil, Martin Kuřík, Vladimír Mára, Veronika Mazáčová, Lucie Pilsová, Adam Poloch, Ludmila Růžičková, Jan Sezemský, Jan Walter, Vojtěch Zástava
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Základy metalurgie, slitiny železa s uhlíkem a jejich ovlivnění dalšími prvky, fázové přeměny, tepelné, chemicko tepelné a tepelně mechanické zpracování, technické slitiny železa s uhlíkem, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozitní materiály, volba materiálu.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha.

Osnova přednášek:

1) Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

2) Základy metalurgie (klasické metalurgické pochody, speciální metalurgické procesy)

3) Fázové přeměny ve slitinách železa (austenitizace, perlitická, bainitická, martenzitická přeměna popouštění, IRA, ARA diagramy)

4) Tepelné zpracování slitin železa (žíhání, kalení, povrchové kalení)

5) Chemicko tepelné zpracování (cementování, nitridování, karbonitridování, nitrocementování) a tepelně mechanické zpracování

6) Rozdělení ocelí a jejich označování

7) Konstrukční oceli

8) Nástrojové oceli

9) Litiny

10) Neželezné kovy a slitiny a jejich zpracování

11) Prášková metalurgie a její aplikace, technická keramika

12) Plasty a jejich zpracování

13) Kompozitní materiály, jejich výroba a zpracování. Volba materiálu

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina (bezpečnost práce v laboratoři, zadání individuálních úloh)

2) Rovnovážné struktury ocelí

3) Velikost zrna

4) Prokalitelnost ocelí

5) Tvrdost cementované vrstvy

6) Prezentace úloh

7) Vytvrzování Al slitin

8) Struktura a mechanické vlastnosti plastů

9) Prezentace úloh

10) Modul pružnosti kompozitů

11) Hodnocení jakosti litin

12) Prezentace úloh

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty s materiály používanými ve strojírenství a různými možnostmi jejich zpracování.

Studijní materiály:

1.Macek,K. - Zuna,P. a kol.: Strojírenské materiály. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2003, 204 s.

2.Macek,K. a kol.: Nauka o materiálu. Cvičení. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2004, 89 s.

3.[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-221
Sobotová J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA221
místnost KN:A-214
Horník J.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
Út
St
místnost KN:B-37
Sezemský J.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Sezemský J.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Čižmárová E.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Čižmárová E.
14:15–15:45
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Poloch A.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Poloch A.
17:45–19:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Mára V.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krum S.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Buřil M.
14:15–15:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Buřil M.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Buřil M.
17:45–19:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mazáčová V.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mazáčová V.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mazáčová V.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Antoň J.
14:15–15:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Antoň J.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Antoň J.
17:45–19:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Čt
místnost KN:B-37
Sezemský J.
07:15–08:45
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Čižmárová E.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37

17:45–19:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Horváth J.
07:15–08:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krum S.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Mára V.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40

17:45–19:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36

07:15–08:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Hájková P.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Krčil J.
16:00–17:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36

17:45–19:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132

místnost KN:B-37
Zástava V.
07:15–08:45
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Zástava V.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-36
Pilsová L.
12:30–14:00
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Růžičková L.
07:15–08:45
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Růžičková L.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Růžičková L.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Pilsová L.
09:00–10:30
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Pilsová L.
10:45–12:15
Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611402.html