Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ruština nižší střední

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046138 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Dušana Jirovská, Eliška Vítková, Hana Volejníková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - 2 testy

Osnova přednášek:

Gramatika: prohlubování správné výslovnosti a pravopisu, vybrané části deklinace jmen podstatných a přídavných, zájmen, číslovek a paradigmatiky sloves, spojovací výrazy

Konverzační okruhy: nákupy, cestování, studium na universitě

Odborná část: jednotky měření, matematické výrazy, popis automobilu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Studijní materiály:

Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky,

lekce 16 - 20

Doplňkové odborné materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-304
Jirovská D.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KB304
Út
místnost KN:B-303a
Jirovská D.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-203
Volejníková H.
12:30–14:00
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KB203
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10591702.html