Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina vyšší střední

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046081 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslava Kommová, Petr Laurich, Michaela Schusová, Eliška Vítková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:

Gramatika: věty časové - shrnutí, plusquamperfektum, konjunktiv plusquamperfekta, předpony někdy odlučitelné, infinitivní vazby „statt zu“ a „ohne zu“, předložky s 2. pádem, konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času, nepřímá řeč

Konverzační okruhy: služební cesta, dovolená v SRN, život ve městě a na venkově, terorismus

Odborná němčina: ekologie, počítače

Osnova cvičení:

1.Úvodní hodina

2. 19. lekce

3. 19. lekce

4. 19. lekce

5. 20. lekce

6. 20. lekce

7. 1. test

8. 21. lekce

9. 21. lekce

10. 22. lekce

11. 22. lekce

12. 2. test

13. zápočet

Cíle studia:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem, lekce 19 - 22

Interní materiál ÚJ

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-303b
Kommová J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KB303b
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10502202.html