Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina nižší střední

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046078 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslava Kommová, Petr Laurich, Michaela Schusová, Eliška Vítková
Přednášející:
Jaroslava Kommová, Petr Laurich, Michaela Schusová, Eliška Vítková
Cvičící:
Jaroslava Kommová, Petr Laurich, Michaela Schusová, Eliška Vítková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:

Gramatika :zvratná slovesa, sloveso werden, budoucí čas, zájmena welcher a was für ein, nepřímé otázky, pořádek slov ve větě hlavní a po větě vedlejší, přísudkové sloveso po číslovkách, stupňování přídavných jmen a příslovcí, skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách, zeměpisná přídavná jména, zpodstatnělá přídavná jména, préteritum a perfektum slabých sloves, souřadící spojky, vazby sloves, příčestí minulé v přívlastku, věty vztažné.

Konverzační okruhy: u lékaře, v lázních, nákupy, sport, pošta, návštěva Berlína, kultura.

Odborná němčina: struktura ČVUT, automobil.

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2. 7. lekce

3 7. lekce

4. 8. lekce

5. 8. lekce

6. opakování, 1. test

7. 9. lekce

8. 9. lekce

9. 9. lekce

10. 10. lekce

11. 10. lekce

12. Opakování, 2. test

13. Zápočtová hodina

Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 7- 10

Interní materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-303b
Kommová J.
09:00–10:30
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Učebna KB303b
místnost KN:B-204
Vítková E.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KB204
místnost KN:B-204
Laurich P.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Učebna KB204
místnost KN:B-204
Vítková E.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KB204
Út
místnost KN:B-304
Kommová J.
14:15–15:45
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Učebna KB304
St
místnost KN:B-204
Vítková E.
10:45–12:15
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Učebna KB204
místnost KN:B-204
Laurich P.
12:30–14:00
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Učebna KB204
Čt
místnost KN:B-303a
Kommová J.
09:00–10:30
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-204
Laurich P.
12:30–14:00
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Učebna KB204

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10501802.html