Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ústav prostorového plánování

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
521UP2 Analýzy území pro ÚPD česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521UP2K Analýzy území pro ÚPD česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521ATKU Ateliér-krajinářsko-urbanistický projekt česky Předmět je vypsán
521ATRH Ateliér-realizační Předmět je vypsán
521ATRN Ateliér-realizační Předmět je vypsán
521ATSST Ateliér-soubor staveb česky Předmět je vypsán
521ATS1 Ateliér-soubor staveb česky Předmět je vypsán
521ATUR Ateliér-urbanismus česky Předmět je vypsán
521ATU Ateliér-urbanismus
 
Předmět není vypsán
521ATV Ateliér-volitelný česky Předmět je vypsán
521ATVZ Ateliér-volné zadání Předmět je vypsán
555CAD5 Computer Aided Design V - GIS anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
500CAD5 Computer Aided Design V - GIS anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521DPH Diplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
521DP Diplomní projekt Předmět je vypsán
521DSN Diplomní seminář česky Předmět je vypsán
555EKL2 Ecology II anglicky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
500EKL2 Ecology II anglicky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
500EKL3 Ecology III - Social Ecology anglicky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
555EKL3 Ecology III - Social Ecology anglicky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
555EBE Economy of Built Environment
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
500EBE Economy of Built Environment anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
521DEK3 Ekologie česky Předmět je vypsán
521EKL1K Ekologie I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL1D Ekologie I ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL1 Ekologie I ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL2K Ekologie II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL2D Ekologie II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL2 Ekologie II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
519DEK3 Ekonomika a management územního rozvoje česky Předmět je vypsán
521DGIS Informační technologie a modelování pro rozvoj území česky Předmět je vypsán
D05RM Metodologie výzkumu anglicky Předmět je vypsán
D05MTD Modelování rozvoje území anglicky Předmět je vypsán
555UP1 Planning I - Urban Planning anglicky ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
555UP2 Planning II - Spatial and Strategic Planning anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRK2 Plánování regionů a krajiny II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521PRK2K Plánování regionů a krajiny II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521UP3 Prostor.a strateg.plán. česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521UP3K Prostor.a strateg.plán. česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRI1 Prostorová informatika I česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRI1K Prostorová informatika I česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRI2 Prostorová informatika II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRI2K Prostorová informatika II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRS1 Prostorové struktury I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521PRS1K Prostorové struktury I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521PRS2 Prostorové struktury II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRS2K Prostorové struktury II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
555SU Smart Urbanism anglicky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
500SU Smart Urbanism anglicky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
555EKOL Social Ecology
 
anglicky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
521DSTA Statistické metody česky Předmět je vypsán
D05TSD Teorie prostorového rozvoje Předmět je vypsán
521DUP Teorie územního a prostorového plánování česky ZK ZK Předmět je vypsán
500UP1 Urban Planning I anglicky ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
500UP2 Urban Planning II anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521DDZVP Základy vědecké práce česky Předmět je vypsán
521DZVP Základy vědecké práce česky Předmět je vypsán
SZPL prostorové plánování Předmět je vypsán
521UP1 Územní plánování I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
521UP1K Územní plánování I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15121.html