Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

centrum experimentální geotechniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
220AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
220BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
220BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
220BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
220BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
220DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
220DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
220DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
220ERNW Experimental Research on Nuclear Waste Disposal anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
220XEUR Experimentální výzkum ukládaní radioak.odpadu česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
220YLPG Laboratoř geotechniky česky Z 2 2C Předmět je vypsán
220DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
220PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
220P03C Projekt 3C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
220P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
220YDPJ Projekt D
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
220YPJD Projekt D
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11220.html