Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratoř geotechniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
220YLPG Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Přednášející:
Jiří Svoboda, Jiří Šťástka, Radek Vašíček
Cvičící:
Jiří Svoboda, Jiří Šťástka, Radek Vašíček
Předmět zajišťuje:
centrum experimentální geotechniky
Anotace:

Náplní předmětu jsou praktické geotechnické zkoušky v laboratoři a „in situ“ zkoušky prováděné v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz). Jde zejména o stanovení parametrů zemin a hornin pro geotechnické výpočty - základní fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti, pevnostní a deformační parametry, termofyzikální vlastnosti.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

Úvod, seznámení se s vybavením a bezpečností práce v laboratoři, systém práce v kurzu

Hmotnosti, Stanovení stupně nasycení pravidelného / nepravidelného vzorku: stanovení vlhkosti a objemových hmotností

Zrnitostní složení: sítový rozbor, hustoměrná zkouška

Atterbergovy meze: mez tekutosti - wL - kuželová metoda, Cassagrandeho miska; mez plasticity - wP

Zatřídění zeminy dle ČSN 73 10 01 a ČSN EN ISO 14688-2 na základě výsledků cvičení 2.-4., dle zatřídění určení směrných normových chrakteristik. Na základě zjištěných tabulkových hodnot parametrů vypočtení únosnosti základové půdy a sedání při zatížení na mezi únosnosti.

Zhutnitelnost: Proctor standard

Deformační a pevnostní charakteristiky: oedometrický modul, stlačitelnost, pevnost v prostém tlaku, moduly pružnosti a přetvárnosti

Smyková pevnost, propustnost: smykový přístroj, klasický propustoměr

Vypočtení únosnosti základové půdy a sedání při zatížení na mezi únosnosti při použití změřených hodnot.

Porovnání výsledků únosnosti a sedání při použití tabulkových parametrů zeminy a hodnot zjištěných zkouškami 5.-7.

Hydrofyzikální vlastnosti: nasákavost, kapilarita, bobtnání, swell index

Měření v rámci experimentů ve štole Josef

Cíle studia:

Praktické seznámení se a aplikace principů a postupů laboratorních zkoušek mechaniky zemin a mechaniky hornin vč. odběru vzorků in-situ. Osvojení si základních návyků při práci v geotechnické laboratoři.

Studijní materiály:

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Pauli, Jiří, Holoušová, Taťana: Mechanika hornin. Laboratorní zkoušky hornin, ES ČVUT, Praha, 1991

Zavoral Jiří: Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin. Český geologický úřad, Praha, 1987

ČSN EN ISO 17892-1

ČSN EN ISO 17892-2

ČSN EN ISO 17892-3

ČSN EN ISO 17892-4

ČSN EN ISO 17892-12

EN 1926

ČSN 721030

ČSN 441114

ČSN 731001

ČSN EN 1997-1

https://ceg.fsv.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-pro-studenty/220-lpg
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-1111

09:00–10:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1111
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4953506.html