Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomový seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
220DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Pacovský, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Přednášející:
Jaroslav Pacovský, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Cvičící:
Jaroslav Pacovský, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Předmět zajišťuje:
centrum experimentální geotechniky
Anotace:

Zadání tématu diplomové práce z oblasti experimentální geotechniky, studium literatury, rešerše, seznámení se s řešenou problematikou na praktických příkladech v laboratoři i přímo v terénu - Podzemní laboratoř Josef (https://ceg.fsv.cvut.cz).

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

- seznámení se s řešeným problémem a jeho souvislostech

- vyhledání relevantních informací v dokumentaci

- návrh postupu řešení a jeho uplatnění

- vyhodnocení

- prezentace a diskuse výsledků a výstupů

- plán prací směřující ke zhotovení diplomové práce v dalším semestru

Cíle studia:

Teoretická a praktická příprava pro vypracování diplomové práce. Prokázání orientace v řešené problematice a schopnosti samostatného řešení.

Studijní materiály:

Dle tématu diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
https://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/nabidka-temat
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24969005.html