Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

English Language A2-2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
B0B04A22 Z 0 2s
Lecturer:
Tutor:
Markéta Havlíčková, Dana Saláková (guarantor), Pavla Péterová, Hana Procházková
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is open to students who are beginners in their second foreign language. The course objective is to develop and sustain their basic knowledge of the English language.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:

week 1 Opakování probrané látky v ZS

week 2 Review 3

week 3 dotcom

to-infinitiv.

week 4 dotcom

present perfect + ever, past participle

week 5 Drive

questions: How + adj./adv., What + noun

week 6 Drive

prepositions of movement, directions

Test 1

week 7 Justice

adjectives/ adverbs

week 8 Justice

past continuous, time adverbials

week 9 Extreme

passives, will/might

week 10 Extreme

Test 2

week 11 Review 4

week 12 Souhrnné opakování

week 13 Get with the Program

week 14 hodnocení kurzu

udělování zápočtu

Požadavky na zápočet

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Syllabus of tutorials:

Course objective: developing and sustaining the students' basic knowledge of the English language. Listening: Dialogues, phone conversations, practicing correct pronunciation and intonation; Reading: Informative articles which introduce basic vocabulary, phraseology and grammar related to the topic of the lesson (narration, description, dialogues); Speaking: Conversations, characterisation, basic telephone calls, requesting, apologising, thanking; Writing: Filling in a form, writing a CV, letters, reports, stories and essays; Grammar: present simple and continuous, present perfect simple, adjectives - comparative and superlative, adverbs formation, verbs „would, could, should“, imperative, usage of „much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any“, the definite article „the“ in geographical names, infinitive and infinitive clause for + noun / pronoun, past continuous, purpose infinitive, expressing the future (will, present continuous, going to structure)

Study Objective:

Output: A2 level

Study materials:

Studijní literatura povinná materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Note:
Further information:
https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A22/
Time-table for winter semester 2018/2019:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Fri
Thu
Fri
roomT2:E1-103b
Havlíčková M.
09:15–10:45
(parallel nr.101)
Dejvice haly
Cvičebna
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2019-05-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4687306.html