Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan Open Informatics - Software 2018

Studijní specializace: Software Department of Computer Science
Study programme: Open Informatics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Specialization Software - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_BOIAPP Subjects in english
In this group you have to complete at least 1 course
0
2018_BOIBAP Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
2018_BOIBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
2018_BOIH Humanities subjects
0
2018_BOIP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 102 credits
In this group you have to complete 17 courses
102
2015_BZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 122
Povinné předměty zaměření
2018_BOIPS3 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 29 credits
In this group you have to complete 5 courses
29
Minimal number of credits 29
Elective courses
2015_BJKA English language courses
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2018_BOIVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 151
Number of elective courses credits you have to gain 29
Total number of credits 180
Compulsory subjects of the branch [2018_BOIPS3]

Specializace - software

Elective subjects [2018_BOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2019-10-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018708.html