Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Open Informatics

Study specialization: Common courses
Study programme: Open Informatics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Open Informatics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_BOIAPP Subjects in english
In this group you have to complete at least 1 course
0
2018_BOIBAP Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
2018_BOIBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
2018_BOIH Humanities subjects
0
2018_BOIP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 102 credits
In this group you have to complete 17 courses
102
2015_BZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 122
Elective courses
2015_BJKA English language courses
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2018_BOIVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 122
Number of elective courses credits you have to gain 58
Total number of credits 180
Subjects in english [2018_BOIAPP]

~Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).\\

Elective subjects [2018_BOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-04-20
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018705.html