Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2017/2018

Study plan Open Informatics

Study specialization: Common courses
Study programme: Open Informatics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Open Informatics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2015_BOIAPP Subjects in english
In this group you have to complete at least 1 course
0
2015_BOIBAP Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
2015_BOIBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
2015_BOIP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 102 credits
In this group you have to complete 17 courses
102
2015_BZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 122
Compulsory courses of the specialization
2015_BOIPO1 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
Minimal number of credits 30
Elective courses
2015_BJKA English language courses
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2015_BOIVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 152
Number of elective courses credits you have to gain 28
Total number of credits 180
Elective subjects [2015_BOIVOL]

~Student si může zvolit libovolný předmět bakalářského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, EK - Elektronika a komunikace, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika, SIT - Softwarové inženýrství a technologie), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru - https://oi.fel.cvut.cz/cs/volitelne-predmety-bakalarskeho-programu. Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2018-06-21
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30015089.html