Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

AST povinné 18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PMIAAL-A Ambient Assisted Living
 
Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIAS1 Analýza signálu I. česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
F7PMIAS2 Analýza signálu II.
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIASTK-A Asistivní technologie a komunikace
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIATSS-A Asistivní technologie a senzorové systémy
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1+0 Předmět je vypsán
F7PMIBAST-A Bezpečnost v asistivních technologiích
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
F7PMIBD Big data
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
F7PMIBST Biostatistika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
F7PMIDWT Databáze a webové technologie
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIDP1 Diplomová práce I.
 
česky KZ 8 0+2 Předmět není vypsán
F7PMIDP2 Diplomová práce II.
 
česky Z 14 0+2 Předmět není vypsán
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
F7PMIMAAT-A Mobilní aplikace v asistivních technologiích
 
česky KZ 5 1+2 Předmět není vypsán
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
F7PMIOOP Objektově orientované programování česky Z,ZK 3 1+2 Předmět je vypsán
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
F7PMIPSLK-A Psychologie a komunikace
Iva Holmerová 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
F7PMIRAST Robotika a asistivní technologie
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. česky KZ 8 0+2 Předmět je vypsán
F7PMIRPJ2 Ročníkový projekt II.
 
česky KZ 8 0+2 Předmět není vypsán
F7PMISKJ Skriptovací jazyky česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
F7PMITAST-A Tvorba a návrh asistivních technologií
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIUMIT Umělá inteligence
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 24. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018805-F7AST_POV_18.html